aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Zapraszamy na niecodzienną wystawę fotografii krajoznawczej. Różnorodną, bogatą w swej treści i formie, nie podporządkowaną żadnym tematycznym ryzom, emanującą natomiast impresją autorów, czyli subiektywnymi ich odczuciami w zestawieniu z pięknem świata. XI Doroczna Wystawa Komisji Fotografii Krajoznawczej już 10 grudnia w Galerii na Piętrze Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na terenie Starej Kopalni.

Uczestnicy wernisażu mogą się spodziewać wachlarza emocji takich jak wzruszenie, ekscytacja, podziw, czy nawet nostalgia. Celem autorów jest zapewne wywołanie u odbiorców doznań i wrażeń, które przeniosą widzów w świat kontemplacji i w sferę doznań emocjonalnych, dalekich od szarej codzienności i prozy życia.

Zauroczmy się tego wieczoru pejzażami, naturą w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, odkryjmy symbolikę zawartą w mowie zdjęć, znajdźmy ulotną granicę między rzeczywistością, a fantazją lub podziwiajmy wyjątkowość abstrakcyjnych form przekazu. Taką moc ma bez wątpienia artystyczna mowa eksponowanych na wystawie fotografii. Doceńmy szlachetną pasję artystów, ciekawe formy wyrazu artystycznego, ale również niezaprzeczalne wartości świata, który nas otacza i prosi, żeby go podziwiać na wszystkie możliwe sposoby.

Impresje: XI Doroczna Wystawa Komisji Fotografii Krajoznawczej odbędzie się 10 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w Galerii na Piętrze Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na terenie Starej Kopalni.

**

Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu rozpoczęła swoją działalność 28.04.2011 r. Komisja skupia w swoich szeregach ludzi pragnących połączyć swoje zamiłowanie do uprawiania turystyki z potrzebą fotograficznego dokumentowania krajobrazu, przyrody, architektury i zachodzących zmian w otaczającej nas przestrzeni.

wok

Fot. Alek Ziółkowski

 

REKLAMA