aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. arimr

Webinar dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. na platformie Teams. Planowana tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:
- Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników.

KOWR

Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.
NFOŚiGW:
- Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
- Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
- Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
- Program Czyste Powietrze;

KRUS:
- Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników
- Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus, e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, e-zaświadczenie
-Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Grupa Azoty:
- trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)

CBJ: badania gleby.

Link do połączenia zostanie opublikowany na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/wkrotce-kolejny-webinar-z-cyklu-dotacje-dla-rolnictwa oraz na profilu FB.

REKLAMA