aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Ogłoszenie - przetarg lokal użytkowy - ul. Mała

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego przy ul. Małej 3 w Kamiennej Górze o powierzchni 140,52 m2. Przetarg odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena lokalu użytkowego z 360/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 165 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 16 500,00 zł do dnia 25 listopada 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra
Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2021)

REKLAMA