aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 9 listopada 2022 r. uczniowie dwóch klas II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego w Jagniątkowie aktywnie kontynuując uczestnictwo w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra na parking w Jagniątkowie oraz dojściu do Karkonoskiego Banku Genów spotkali się z Patrycją Rachwalską, która zaprosiła ich na przyrodniczy spacer leśnymi dróżkami Karkonoskiego Parku Narodowego.  Celem przyrodniczych zajęć edukacyjnych było zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach. Po wejściu do lasu zatrzymali się obok górskiego potoku Wrzosówka oraz okazałego drzewa iglastego. Był to modrzew, który jako jedyne drzewo iglaste gubi w okresie późnej jesieni igły. Prowadząca zwróciła ich uwagę na jego korę, która jest głęboko spękana, łuskowata i złuszczająca się. Wokół leżało bardzo dużo liści buka, których kora jasnym, ołowiowoszarym zabarwieniem,  zawsze pozostaje gładka. Buk to jeden z najważniejszych gatunków sadzony w lasach. Ponadto zobaczyli samosiejkę innego drzewa iglastego – jodły. Kolejnym drzewem, które poznali drugoklasiści była czereśnia z charakterystyczną złuszczającą się okrężnie korą. Na jednym z drzew zaciekawiły ich rosnące na nim liczne huby. Słuchając uważnie Patrycji Rachwalskiej dowiedzieli się, że są to pasożyty, które atakują drzewa stare, osłabione przez choroby czy czynniki środowiskowe doprowadzając do ich obumarcia rozwijając się na ich drewnie. W trakcie leśnego spaceru zobaczyli także młode jodły, które rosły w ogrodzonej „szkółce lennej”, a od prowadzącej usłyszeli, że w ten sposób chronione są młode drzewa przez zwierzętami, które chętnie jedzą ich pędy. Natomiast drabina, na której stała edukator służy leśnikom m. in. do sprawdzania czy rosnące w „szkółce”  drzewa są zdrowe.

W trakcie leśnego spaceru zaciekawił ich zbiornik wody, a Patrycja Rachwalska wytłumaczyła im jak pozyskiwana jest woda dostarczana mieszkańcom Jagniątkowa. Stojąc obok drzewa z charakterystyczną białą korą – brzozą, którą bezbłędnie rozpoznali ich wzrok przykuła zryta polana, a od prowadzącej wycieczkę przyrodniczą usłyszeli, że jest to buchtowisko, czyli miejsce w lesie lub poza nim zryte przez dziki poszukujące pożywienia. W trakcie drogi powrotnej do Karkonoskiego Banku Genów zobaczyli również porośnięte m. in. porostami granitowe głazy. Od prowadzącej leśną wycieczkę przyrodniczą usłyszeli, że porosty są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. Gdy będąc w lesie spotykamy porosty o bardzo złożonej budowie to wiemy, że jesteśmy w rejonie o bardzo czystym powietrzu. Na zakończenie udanej przyrodniczej wycieczki zrobili sobie wspólne, grupowe zdjęcia z Patrycją Rachwalską obok okazałego kasztanowca.

Po powrocie z przyrodniczego spaceru leśnymi dróżkami Karkonoskiego Parku Narodowego z ochotą przystąpili do wspólnego pieczenia przywiezionych przez siebie kiełbasek, chleba lub bułek oraz pianek na ognisku przygotowanym dla nich przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie, które mogli zjeść w zadaszonej drewnianej wiacie.

  Na zakończenie udanego pobytu w KBG KPN w Jagniątkowie w radosnych nastrojach żwawo ruszyli w kierunku parkingu, gdzie oczekiwał na nich autokar PKS Kamienna Góra, którym powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami młodych kamiennogórskich przyrodników byli: Beata Cieniuch i Jolanta Michalska – oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA