Drukuj

fot. PTSM-JR, ACh

W dniu 15 września 2022 roku uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wykorzystując poprawę pogody pierwszoklasiści wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Uczestnicy wycieczki żwawo ruszyli spod szkoły i po bezpiecznym przejściu na drugą stronę ulicy podeszli do hotelu „Krokus” na ul. Słonecznej, gdzie zobaczyli pierwszy POMNIK PRZYRODY – dąb szypułkowy, objęty prawną formą ochroną przyrody rozporządzeniem wojewody jeleniogórskiego w 1994 roku. Dąb szypułkowy w roku ustanowienia miał ok. 26 m wysokości, a jego wiek określono na ok. 120 lat. Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle zobaczyli również okazałą lipę rosnącą w pobliżu apteki. Oglądając jej liść zobaczyli pod jego spodem białe kępki włosków, które są charakterystyczne dla lip szerokolistnych oraz dowiedzieli się, że kępki rudych włosków występują u lip drobnolistnych. Po ponownym przejściu przez ulicę, powędrowali do drugiego pomnika przyrody – okazałego dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Skłodowskiej-Curii na podwórzu pomiędzy budynkami nr 4 i nr 6. Tam zobaczyli najgrubszy w naszym mieście POMNIK PRZYRODY OŻYWIONEJ ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r., o obwodzie 522 cm,. Drewniana tabliczka umieszczona na nim posiada napis „Pomnik przyrody dąb szypułkowy wiek ok. 150 lat”. Ponadto, korzystając z klucza do rozpoznawania drzew i krzewów leśnych „Czyj to liść?” dowiedzieli się co to jest i jak wygląda „szypułka” – ważny element dębów szypułkowych odróżniający je od dębów bezszypułkowych. Po zrobieniu sobie wspólnego, klasowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle postanowili powrócić do swojej szkoły.

W trakcie powrotnego spaceru poznawali mijane przez nich wybrane drzewa, wśród których były m. in.: brzoza brodawkowata, buk pospolity, klon jawor, klon pospolity, modrzew europejski, świerk pospolity, sosna zwyczajna.

Wszyscy uczestnicy przyrodniczego spaceru zostali zachęceni do zdobywania pierwszej odznaki krajoznawczej „Tropiciel Przyrody”, a poznanie trzech POMNIKÓW PRZYRODY jest jednym z warunków regulaminu przy zdobywaniu odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym. Młodzi Tropiciele Przyrody, w trakcie krótkiej wycieczki, poznali dwa z sześciu kamiennogórskich pomników przyrody  ożywionej rozpoczynając spełnianie warunków do zdobycia w/w odznaki.  

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Anna Chamot – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.