aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PTSM-JR, MB

W dniu 9 września 2022 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę pierwszoklasiści wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Uczestnicy wycieczki żwawo ruszyli spod szkoły i po bezpiecznym przejściu na drugą stronę ulicy podeszli do hotelu „Krokus” na ul. Słonecznej, gdzie zobaczyli pierwszy POMNIK PRZYRODY – dąb szypułkowy, objęty prawną formą ochroną przyrody rozporządzeniem wojewody jeleniogórskiego w 1994 roku. Dąb szypułkowy w roku ustanowienia miał ok. 26 m wysokości.  Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle zobaczyli również okazałą lipę rosnącą w pobliżu apteki. Oglądając jej liść zobaczyli pod jego spodem białe kępki włosków, które są charakterystyczne dla lip szerokolistnych oraz dowiedzieli się, że kępki rudych włosków występują u lip drobnolistnych. Po ponownym przejściu przez ulicę, powędrowali do drugiego pomnika przyrody – okazałego dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Skłodowskiej-Curii na podwórzu pomiędzy budynkami nr 4 i nr 6. Tam zobaczyli najgrubszy w naszym mieście POMNIK PRZYRODY OŻYWIONEJ ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r., o obwodzie 522 cm,. Z drewnianej tabliczki umieszczonej na nim odczytali napis „Pomnik przyrody dąb szypułkowy wiek ok. 150 lat”. Ponadto, korzystając z klucza do rozpoznawania drzew i krzewów leśnych „Czyj to liść? dowiedzieli się co to jest i jak wygląda „szypułka” – ważny element dębów szypułkowych odróżniający je od dębów bezszypułkowych.  

Podczas przyrodniczego spaceru mali Tropiciele Przyrody poznali dwa z sześciu POMNIKÓW PRZYRODY w Kamiennej Górze, które objęto tą prawną formą ochrony przyrody ożywionej. W trakcie krótkiej wycieczki wszyscy jej uczestnicy rozpoczęli spełnianie regulaminowych warunków przy zdobywaniu swojej pierwszej odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Małgorzata Bąk – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA