Drukuj

ptsm W dniu 24 czerwca 2022 roku wybrzmiał w szkołach „ostatni dzwonek”, który zakończył również Szkolny Rok Turystyczny 2021/2022. Miniony Szkolny Rok Turystyczny zainaugurowali 2 września 2021 r. uczniowie klasy VII a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, który został zakończony 23 czerwca 2022 r. przez uczniów klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. W tym czasie zostało przeprowadzonych 140 różnorodnych działań turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego, w których wzięło udział 4.005 uczestników, w tym 3.464 uczniów, 311 ich opiekunów z sześciu szkół podstawowych naszego powiatu, 149 edukatorów z odwiedzanych placówek edukacyjnych i muzealnych, a także 81-krotnie  przodownicy TG, Instruktor Ochrony Przyrody i  Krajoznawstwa Regionu PTTK.   

W mijającym Szkolnym Roku Turystycznym 2021/2022 Szkołę Podstawową nr 2 w Kamiennej Górze reprezentowało 1.720 uczestników, którzy uczestniczyli w 64 działaniach, Szkołę Podstawową nr 1 w Kamiennej Górze 1.302 uczestników w 50 działaniach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce 344 uczestników w 13 działaniach, Szkołę Podstawową w Krzeszowie 226 uczestników w 10 działaniach, Szkołę Podstawową w Ptaszkowie 72 uczestników w 2 działaniach oraz Szkołę Podstawową w Szarocinie 28 uczestników, którzy w tym roku włączyli się w działania popularyzujące turystykę szkolną w naszym regionie. Największą popularnością cieszyły się wycieczki do centrów edukacji oraz placówek muzealnych. Ogółem uczestnicy naszych działań turystyczno-krajoznawczych 99-krotnie odwiedzili 21 wybrane przez siebie ośrodki edukacyjne. Najczęściej uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i lekcjach muzealnych w: Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze – 29 razy, Zamku Książ w Wałbrzychu – 14 razy, Podziemnej Trasie Turystycznej „Projekt Arado” w Kamiennej Górze – 12 razy, Galerii pod Aniołem w Dobkowie – 11 razy, Szkółce Leśnej w Krzeszowie – 6 razy i Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu – 6 razy.. W trakcie pieszych wycieczek przyrodniczo-krajoznawczych ich uczestnicy poznawali różne obiekty przyrody prawem chronione (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody) oraz zabytki architektury, a część z nich uczyła się wędrować z mapami turystycznymi i planami miasta. Najmłodsi uczestnicy działań turystycznych brali ponadto udział w lekcjach regionalnych popularyzujących pomniki przyrody i zabytki przyrody Kamiennej Góry oraz zasady zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych. W tym okresie młodym turystom przyznano ogółem 57 odznak turystyczno-krajoznawczych: Górską Odznakę Turystyczną popularną – 3 szt., Górską Odznakę Turystyczną małą brązową – 2 szt., Dziecięcą Odznakę Turystyczną – 8 szt. i odznakę Tropiciel Przyrody brązową – 44 szt. W związku z pandemią SARS-CoV-2 tradycyjne Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021 przeprowadzono w styczniu 2022 r. w klasach szkół kamiennogórskich, a uczniom ze szkół w Krzeszowie, Lubawce oraz Ptaszkowie upominki wręczali ich wychowawcy. Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2021/2022 zaplanowano na wrzesień 2022 r.

Podczas wycieczek wyjazdowych najczęściej korzystano z autokarów PKS Kamienna Góra, ale kilkukrotnie też z transportu innych przewoźników oraz Kolei Dolnośląskich, a na portalu internetowym powiatowa.info ukazało się 117 informacji - relacji z przeprowadzonych imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W 140 różnorodnych działaniach na rzecz rozwoju turystyki szkolnej wzięło udział 975 uczniów, a najaktywniejsi z nich – Hubert Cebula, Julianna Fułat, Eunika Mrówka i Jacek Petryków z SP nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w 11 imprezach turystyczno-krajoznawczych, a 10-krotnie wzięło udział 16 młodych adeptów turystyki szkolnej.

Wśród 100 opiekunów w gronie najaktywniejszych były: Karolina Janik i Anna Olszewska (obie SP nr 2 Kamienna Góra) – po 11 razy, Magdalena Chałupa (SP nr 2 Kamienna Góra), Anna Chamot i Paulina Kuliś (obie SP nr 1 Kamienna Góra) po 10 razy.

Natomiast wśród 48 edukatorów z odwiedzanych ośrodków edukacji i placówek muzealnych najczęściej zajęcia i lekcje prowadziły: Karolina Grochowska (Muzeum Tkactwa) – 17 razy, Joanna Stołpiec (Muzeum Tkactwa) – 15 razy, Anna Motyka (Zamek Książ w Wałbrzychu) – 13 razy oraz Grażyna „Gosia” Grabska i Agata Rudnicka (obie Galeria pod Aniołem w Dobkowie) – po 11 razy.     

Wszystkie zrealizowane działania przeprowadzono przy wsparciu finansowym trzech jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Miejskiej Kamienna Góra – z zakresu Profilaktyki i Turystyki, Gminy Kamienna Góra – z zakresu Turystyki, Krajoznawstwa i Aktywnego Wypoczynku oraz Powiatu Kamiennogórskiego – z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa w ramach umów podpisanych w 2021 oraz 2022 roku. Łączny koszt realizacji 140 działań turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego wyniósł 115.562,85zł, w tym 40.347,31zł - wpisowe od uczestników zadania, 36.725,00zł - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, 4.193,54zł - własne środki finansowe Oddziału PTSM oraz 34.297,00zł stanowiące niefinansowy wkład osobowy członków i sympatyków Oddziału PTSM w Kamiennej Górze.

Środki finansowe pozyskane przy realizacji imprez turystyczno-krajoznawczych w/w zadań publicznych wynoszące ogółem 81.265,85zł wykorzystano na: zajęcia edukacyjne, lekcje muzealne i wstępy – 41.749,50zł, przejazdy uczestników wycieczek – 28.032,00zł, zakup nagród dla uczestników – 11.046,90zł oraz koszty obsługi zadań publicznych – 437,45zł.

Miło nam poinformować, że w 2021 r. Oddział PTSM w Kamiennej Górze skupiał  537 członków, w tym 510 Juniorów – uczniów oraz 27 Seniorów – dorosłych i był najliczniejszym Oddziałem naszego Towarzystwa w Polsce. W 2022 r. aktualną składkę członkowską opłaciło dotychczas 565 członków naszego Oddziału – 545 Juniorów oraz 20 Seniorów w 5. szkołach: SP nr 2 Kamienna Góra – 233 członków, SP nr 1 Kamienna Góra – 161 członków, ZS-P Lubawka - 86 członków, SP Szarocin – 58 członków oraz SP Krzeszów – 28 członków.

Wszystkim uczestnikom naszych imprez turystyczno-krajoznawczych oraz członkom PTSM życzymy udanych i bezpiecznych, okraszonych wspaniałymi przygodami i wspomnieniami, wakacji.