aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 9 czerwca 2022 r. uczniowie dwóch klas II a, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, oraz II b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego w Jagniątkowie aktywnie włączając się do tegorocznego „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra na parking w Jagniątkowie oraz dojściu do Karkonoskiego Banku Genów spotkali się z Romanem Rąpałą, który opowiedział im o projekcie „Reintrodukcja i restytucja niepylaka apollo na Dolnym Śląsku”, którego celem jest odtworzenie trwałych populacji tego motyla w naszym województwie, w tym w rezerwacie przyrody „Kruczy Kamień” koło Lubawki. Przy tablicy informacyjnej projektu zapoznał kamiennogórskich drugoklasistów z cyklem rozwojowym motyla – owada, u którego dokonuje się przeobrażenie zupełne. Cykl ten obejmuje cztery stadia. Dorosłe motyle latają od czerwca do sierpnia i w tym czasie zapłodnione samice składają jaja, z których wiosną następnego roku wylęgają się gąsienice. Jest to jedyne stadium, w którym motyl rośnie. Początkowo są one niewielkie i całkiem czarne. Uważnie słuchając opowieści prowadzącego zajęcia dowiedzieli się, że w stadium larwalnym, trwającym kilka tygodni, roślinożerne gąsienice motyla intensywnie odżywiają się rozchodnikiem wielkim jedząc dziennie więcej niż same ważą. Z czasem na ich ciele pojawiają się odstraszające wroga pomarańczowe plamki. Potem następuje okres, w którym gąsienice przestają przyjmować pokarm i zamieniają się w nieruchomą postać – poczwarki. W kokonie ciało larwy praktycznie „rozpuszcza się”, a ze zgrupowań komórek wykształcają się narządy motyla i skrzydła. Z poczwarki powstaje dorosły owad, którego krótkie życie trwa od kilku godzin do kilku miesięcy. Ponadto dowiedzieli się, że w tym roku w namiotach hodowlanych znajduje się ok. 16.000 gąsienic oraz zostali zaproszeni do namiotów hodowlanych, w których zobaczyli gąsienice Niepylaka Apollo oraz „leżakujące” w kokonie poczwarki. Dużą radość uczestnikom wycieczki przyrodniczej sprawiła możliwość zrobienia zdjęcia przy dużym drewnianym modelu jednego z najpiękniejszych motyli. Po „sesji zdjęciowej” mogli wziąć udział w drobnych pracach szkółkarskich polegających na rozsadzaniu bulw rozchodnika wielkiego, która jest rośliną żywicielską gąsienic Niepylaka Apollo z edukatorem KPN – Magdaleną Stanek.    

Karkonoski Bank Genów KPN w Jagniątkowie to miejsce gdzie hoduje się najcenniejsze gatunki roślin z terenu Karkonoskiego Parku Narodowego w celu odtworzenia i zachowania różnorodności biologicznej flory Karkonoszy. Na początek spaceru zobaczyli w namiocie hodowlanym 2-letnie sadzonki jodły, które zimę spędzą w ziemiance hodowlanej porośniętej bluszczem. Wyposażani w lupy wyruszyli na poznanie trzech części ogrodu poznając z Magdaleną Stanek ciekawe rośliny rosnące na torfowisku, wśród ziołorośli oraz wśród roślinności naskalnej. Wśród ciekawych gatunków karkonoskiej flory, które zobaczyli podczas zajęć edukacyjnych były m.in. bażyna obupłciowa, rosiczka okrągłolistna, wełnianeczka darniowa, skalnica darniowa bazaltowa, skalnica śnieżna, czosnek siatkowaty, wierzba zielna oraz różeniec górski, będący także rośliną żywicielską gąsienic Niepylaka Apollo. Ponadto wielu drugoklasistów zdecydowało się na bliski kontakt z naturą przechodząc boso po „ścieżce zmysłów”. Na zakończenie tej części zajęć edukacyjnych w Karkonoskim Banku Genów 2-osobowe zespoły uczestników wycieczki przyrodniczej wyposażone w karty pracy oraz ołówki wyruszyły na poszukiwanie roślin, których zdjęcia znajdowały się na karcie pracy. Po odnalezieniu ich w ogrodzie dydaktycznym zapisywali ich nazwy w kartach pracy.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych z ochotą przystąpili do wspólnego pieczenia przywiezionych przez siebie kiełbasek, chleba lub bułek oraz pianek na ognisku przygotowanym dla nich przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie.

  Na zakończenie udanego pobytu w KBG KPN w Jagniątkowie zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z prowadzącą przyrodnicze zajęcia edukacyjne  MAGDALENĄ STANEK. Po podziękowaniu jej za mile spędzony czas, ciekawe wiadomości o karkonoskich roślinach, pożegnali się z nią i w radosnych nastrojach żwawo ruszyli w kierunku parkingu, gdzie oczekiwał na nich autokar PKS Kamienna Góra, którym powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami młodych kamiennogórskich przyrodników byli: Beata Borowska i Karolina Janik – wychowawczynie klas, Anna Olszewska i Marcin Trela – nauczyciele, Monika Bodziony – rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA