aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 20 maja 2022 roku uczniowie klas I d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej przeprowadzonej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę pierwszoklasiści wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Po wyjściu ze szkolnego budynku wszyscy uczniowie zostali zapoznani z przebiegiem i celami wycieczki przyrodniczej. Po ustaleniu pierwszego etapu wycieczki idąc ul. Lompy zobaczyli zabudowania dawnej firmy lniarskiej założonej przez Alberta Hamburgera w XIX w. Spacerując ul. Lompy dotarli do mostu na rzece Bóbr, a następnie skręcili w prawo dochodząc do pierwszego na trasie wycieczki okazałego DĘBU SZYPUŁKOWEGO przy ul. Staszica 39, który objęty został prawną formą ochrony przyrody, jako POMNIK PRZYRODY w 1994 r. Na nim zobaczyli zieloną tabliczkę informacyjną z Godłem Polski i napisem „Pomnik Przyrody prawem chroniony”.

Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia podeszli do rzeki Bóbr, gdzie ich wzrok przykuły liczne drzewa rosnące na jej lewym brzegu. Był to drugi widziany przez nich POMNIK PRZYRODY tworzony przez 19-cie drzew SZPALER DĘBÓW SZYPUŁKOWYCH z widocznymi na nich zielonymi tabliczkami, objęty prawną ochroną przyrody w 1994 r. Następnie spacerując prawym brzegiem rzeki Bóbr żwawo spacerowali do ul. Papieża Jana Pawła II, gdzie zobaczyli rosnący obok kolejnego mostu na rzece Bóbr, na jej lewym brzegu, ostatni na ich trasie – KLON SREBRZYSTY ustanowiony POMNIKIEM PRZYRODY w 1992 r.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle tuż za mostem zobaczyli zieloną tabliczkę z Godłem Polski i napisem „Pomnik przyrody prawem chroniony” umieszczoną na klonie srebrzystym.

Stąd uczestnicy krótkiej wycieczki przyrodniczej na ul. Papieża Jana Pawła II oglądali mijane przez nich zabytkowe kamienice, w tym Dom Hermana Rinkla z 1903 r., coraz piękniejszy Dom Hamburgerów (obecnie Powiatowe Centrum Edukacji), Dom Handlowy firmy A. Hamburger (obecnie m. in. Dziecięca Świetlica Środowiskowa), Willę Maxa Hamburgera (obecnie Urząd Skarbowy) oraz Dom Herberta Rothera (obecnie Przedszkole Publiczne nr 3) i ul. Szkolną powrócili do swojej szkoły.

Podczas przyrodniczego spaceru ulicami swojej miejscowości najmłodsi Tropiciele Przyrody poznali trzy z sześciu kamiennogórskich pomników przyrody (pięć z nich to dęby szypułkowe, a jeden to klon srebrzysty), które zostały objęte prawną formą ochrony przyrody ożywionej zarządzeniami Wojewody Jeleniogórskiego.

W trakcie krótkiej wycieczki przyrodniczej wszyscy jej uczestnicy spełnili regulaminowy warunek poznania trzech pomników przyrody oraz ich oznaczenie – zieloną tabliczką z Godłem Polski i napisem Pomnik Przyrody przy zdobywaniu pierwszej dla nich odznaki krajoznawczej. W trakcie obecnego roku szkolnego pierwszoklasiści brali udział w wycieczce przyrodniczej do CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” oraz zwiedzali Zamek Książ z zamkowymi tarasami i Palmiarnią na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Poznanie trzech pomników przyrody dla 15-ciorga z nim stanowiło spełnienie wszystkich warunków określonych regulaminem zdobywania pierwszego stopnia odznaki TROPICIEL PRZYRODY. Po wpisaniu wszystkich wycieczek przyrodniczych do książeczek odznak przyrodniczych i ich weryfikacji zostanie im przyznana odznaka TROPICIEL PRZYRODY w STOPNIU BRĄZOWYM przedstawiająca czterolistną koniczynę z biedronką na niebieskim tle.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Beata Cieniuch – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA