Drukuj

Chełmsko Śląskie - OSP - remiza

Strażacy z OSP Chełmsko Śląskie oficjalnie odebrali dzisiaj wyremontowaną remizę. Teraz mają miejsce na nowy wóz i obietnicę zapewnienia środków w budżecie gminy w 2022 roku.

Strażacka remiza w chełmsku śląskim mieście się w tym samym obiekcie od dziesięcioleci. Budynek zajmowali przed wojną niemieccy strażacy. Po wojnie zajęła go zakładowa straż pożarna, a później Ochotnicza Straż Pożarna. Jak wspominali dzisiaj strażacy, jeszcze w latach 80-tych XX wieku w jednym z garaży były koryta dla koni, które przed wojną ciągnęły strażackie wozy. W ostatnich latach obiekt przechodził stopniowo remont, głównie dzięki zaangażowaniu druhów. W roku 2020 pieniądze na remont znalazły się w budżecie gminy Lubawka. Dzięki temu w obiekcie wymieniono instalacje, przedłużono i podwyższono garaże. W ten sposób budynek gotowy jest do garażowania nowych wozów, które są dużo większe od wysłużonych starów i jelczy. Dzisiaj zmodernizowana remiza została oficjalnie otwarta i poświęcona.

Wykonane prace kosztowały ponad 300 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu gminy. Dodatkowo strażacy część prac wykonali we własnym zakresie, na część znaleźli sponsorów.

W tej chwili OSP Chełmsko Śląskie dysponuje starem 244, Gazelą oraz mitsubishi L200. Druhowie mają nadzieję na zakup nowego średniego wozu. Samorządowcy obecni na uroczystym otwarciu remizy zgodnie deklarowali, że w przyszłorocznym budżecie zapewnią pieniądze na wkład własny gminy do zakupu nowego wozu.

Uroczyste otwarcie remizy stało się okazją do wręczenie druhom odznaczeń związkowych, aktów mianowania na stopnie funkcyjne oraz podziękowań. Z OSP Chełmsko Śląskie pożegnał się druh Ryszard Migdalski, który działać będzie w ramach innych jednostek. Druh Piotr Wiktorowski został honorowym członkiem OSP Chełmsko Śląskie.