aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. strona internetowa projektu

Wykonawca odcinka drogi S3 z Kamiennej Góry do Lubawki (granica państwa) poinformował o pracach wykonanych w dniach 10.07.2021 r. - 16.07.2021 r.

Na terenie budowy pracowało średnio 254 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 878 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Wykop – 41535 m³
Nasyp – 29091 m³
Zdjęcie humusu – 7450 m²
Wykonanie rowów – 570 m³
Wykonanie przepustu drogowego – 12 szt.
Wykonanie materaca – 8250 m²
Podbudowa zasadnicza – 11333 m²
Warstwa mrozoochnonna – 904 m²
Wymiana gruntu – 2930 m³
W zakresie Robót Mostowych:

WD-39: Betonowanie skrzydła P1 nitka lewa – 100%, montaż łożysk – 8 szt.
WS-40: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa – 100%, montaż awanbeków wytwórnia ustroju nośnego – 10%, zbrojenie oraz betonowanie oczepów P7 – 100%
WS-41: Betonowanie słupów P11 nitka prawa – 100%, zasypka fundamentów P4, P6 – 100%, betonowanie fundamentu P2 nitka lewa – 100%, zbrojenie słupów P9 nitka prawa, P10 nitka prawa – 50%
PG-42: Betonowanie ścian pod konstrukcję P1 – 29 m³
WD-43: Betonowanie fundamentu P2 – 100%
MS-44: Montaż zbrojenia ustroju nośnego – 25%
MS-44A: Zbrojenie ustroju nośnego – 100%
WS-45: Zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka lewa – 40%, betonowanie słupów P5 – 100%
WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P2 nitka lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa – 100%
MS-46: Montaż zbrojenia oraz betonowanie poprzecznic – 100%
MS-46A: Zbrojenie oraz betonowanie podwaliny stożków nasypowych P2 nitka prawa – 100%
WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 75%, zbrojenie korpusu P1 – 90%, zbrojenie korpusu przyczółka P3 – 25%
WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment drugi nitka prawa etap drugi – 100%, nitka prawa etap pierwszy – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitka prawa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment trzeci nitka lewa – 100%, zbrojenie ciosów P3 – 100%
WD-48: Zbrojenie fundamentów – 100%, betonowanie fundamentu P1, P3 – 100%, zbrojenie słupów podpory P2 – 45%
WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P3 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu szóstego nitka prawa oraz lewa – 100%, zbrojenie słupów P2 nitka lewa – 50%, wykonanie zasypki fundamentów P2, P3, P4 – 100%
WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu siódmego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P10 – 100%, wysunięcie segmentu szóstego – 100%
PG-53: Deskowanie ścian podpory P1 – 100%
WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P4 nitka lewa, zbrojenie oraz betonowanie segmentu ósmego nitka lewa – 100%, wysunięcie segmentu siódmego – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka prawa – 50%
PG-55: Wymiana gruntu – warstwa II, III P1 – 100%, wymiana gruntu P2 – 100%
WS-56: Zbrojenie korpusu P1 nitka prawa – 70% oraz P2 nitka lewa – 100%
WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P6 – 100%, wybicie ścianek szczelnych P7 – 100%, deskowanie korpusu przyczółka P8 nitka prawa – 80%, wykonanie placów pod dźwigary stalowe – 50%
MS-58: Zbrojenie korpusu P5 – 80%, betonowanie słupów P2, P3 – 100%
WD-59: Zbrojenie korpusu P1 – 60%
PZ-42: betonowanie skrzydeł – 50%
PZ-43: Betonowanie fundamentu etap pierwszy – 100%
PZ-44: Beton podkładowy pod fundament – 100%
PZ-48: Zbrojenie fundamentu – 100%
PZ-51: Wykonanie izolacji grubej – 10%
PZ-52: Wykonanie izolacji grubej – 100%
PZ-59: Betonowanie fundamentu etap drugi oraz trzeci – 100%
Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD75, KD81, posadowienia wpustów wraz z rurami – 15 szt., posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej – KD31 – 35%, wykonanie przejścia pod drogą D27 – KD19 – 5%
Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-13 – 93%
Melioracje: Roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki Bóbr, umocnienia koryta narzutem kamiennym na geowłókninie – 50%
Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
Elektroenergetyka: Prace ziemne, kucie w skale kolizja 4SN – 45%, prace łączeniowe kolizji 11SN – 100%, przebudowa kolizji WN2 – 90%

REKLAMA

ds21