aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Wszystkim ludziom dobrej woli,...

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jest organizacją, która w sposób bardzo aktywny stara się wypromować Kotlinę Jeleniogórską ze względu na jej ogromne wartości kulturowe. W ostatnim czasie m.in z inicjatywy Fundacji udało się utworzyć na terenie Kotliny Park Kulturowy oraz uzyskać dla 11 obiektów rezydencjonalnych tytuł Pomnika Historii Prezydenta RP, który daje podstawy prawne do wpisu Doliny Pałaców i Ogrodów na Listę Światowego Dziedzictwa ?UNESCO?.

Uprzejmie informujemy, że Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.

Wspomagajmy rozwój sportu w Kamiennej Górze, podarujmy 1% podatku.

Rozlicz się z sercem i przekaż 1% podatku dla Wiktorii Wojciechowskiej

Przekaż 1% podatku dochodowego na rehabilitację Krzysztofa Mincera. Wystarczą odpowiednie wpisy w rocznym formularzu PIT. Wypełniając pola dotyczące Organizacji Pożytku Publicznego wpisz nr KRS 0000037904. W kolejnym polu dopisz: Rehabilitacja Krzysztof Mincer (352).

Lenka

"Podaruj 1 % podatku ? Nic nie stracisz, a dasz wiele"
W zeznaniu PIT wystarczy wpisać KRS: 00000 37904
A w polu "informacje uzupełniające": 17162, Walas Lena

Swój 1% podatku dochodowego można przekazać na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Ogorzelca.

Przekaż 1% na działalność LKS Lesk Sędzisław.

1% - ZHP

organizacje uprawnione do trzymania 1% podatku za 2018 rok

informacje o  możliwości przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom z terenu powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA