aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraW całej Polsce samorządy gminne zaangażowane są w działania pomocowe dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy.

W gminie Kamienna Góra do tej pory zarejestrowało się 96 uchodźców. W urzędzie działa jedno stanowisko wydawania numerów PESEL. Do tej pory procedurę tę przeszło 45 uchodźców. Dziennie urząd jest w stanie nadać numer PESEL kilkunastu osobom. W celu poprawy i przyspieszenia obsługi zatrudniona został Ukrainka biegle posługująca się językiem polskim. Problemem jest m.in. transkrypcja cyrylicy na alfabet łaciński. Uzyskując numer PESEL Ukraińcy mają również zakładany profil zaufany, który pomaga przy kontaktach z urzędami. Od razu mogą również założyć konto bankowe.

Na terenie gminy działa jedno miejsce przeznaczone na czasowy pobyt uchodźców. W tej chwili w świetlicy w Przedwojowie przebywa 5 osób, przygotowanych jest 20 miejsc. Wojewoda zobowiązał samorząd do przygotowania kolejnych lokalizacji. Część uchodźców nie chce jedna w takich zbiorowych noclegowniach przebywać.

W domach kultury w Pisarzowicach i Krzeszowie uchodźcy mogą korzystać z darów m.in. ubrań zebranych w gminie. Zebrana żywność wydawana jest w Urzędzie Gminy lub dowożona konkretnym potrzebującym.

Informacje o kolejnych zbiórkach publikuje wójt na swoim profilu na facebooku.

Od poniedziałku gmina przyjmuje również wnioski o dopłaty dla Polaków, którzy przyjęli pod swój dach Ukraińców.

REKLAMA