Drukuj

lubawka ratusz

Komisarz wyborczy podał datę, do której inicjatorzy referendum w sprawie odwołania burmistrz Lubawki muszą złożyć wniosek wraz z podpisami.

Inicjatorzy referendum złożyli zawiadomienie o swoich zamiarach 3 stycznia. Trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem. Zebrane podpisy muszą zostać złożone do 4 marca. Komisarz oceni prawidłowość złożonego wniosku oraz liczbę i poprawność podpisów. Jeśli wszystko będzie prawidłowo złożone komisarz określi termin przeprowadzenia referendum.