aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Diecezja Legnicka opublikowałą materiały duszpasterskie przydatne podczas tegorocznych, nietypowych obchodów świąt Wielkien Nocy.

 

Wśród dokumentów są m.in. dwie propozycje błogosłąwieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Na środku stołu, przy którym rodzina spotyka się na uroczystym wielkanocnym śniadaniu, umieszcza się przyozdobioną świecę, może to być paschalik ? świeca Caritasu.
Głowa rodziny lub inny dorosły (przewodniczący) zapala świecę i mówi.
Przewodniczący. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
P. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
Następnie ktoś z członków rodziny odczytuje fragment Pisma Świętego: 1 Tes 5, 16-18.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33.
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane?.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
P. Jezus Chrystus dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić
W. Ojcze nasz.
P. W modlitwie zwróćmy się do Maryi, Matki nadziei.
W. Zdrowaś Maryjo.
P. Wspomnijmy naszych bliskich zmarłych i prośmy o radość nieba dla nich.
W. Wieczny odpoczynek.
P. Odmówmy jeszcze modlitwę za wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii.
Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki.
W. Amen.
P. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei.
W. Módl się za nami!
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
P. Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
PO POSIŁKU
Głowa rodziny / przewodniczący mówi.
P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja
W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.
P. Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

 

REKLAMA