aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu Sylwester Baćko - kandydat do Sejmiku - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL Izabela Górecka - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Violetta Majak - materiał sfinansowany przez KW Dialog Dariusz Kurowski - materiał wyborczy KWW Razem KG Aleksandra Krawczyk - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Ewa Kocemba - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Bożena Kończak - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska materiał sfinansowany ze środków KWW Ogniwo Tomasza Kulona materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog Arkadiusz Dybiec - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Andrzej Pawlukiewicz - materiał sfinansowany przez KWW Porozumienie Wyborcze Grzegorz Rozwadowski - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Urszula Machaj - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Joanna Cebula - kandydatka do rady powiatu - materiał sfinansowany przez KWW Nowoczesna Gmina 2023 Franciszek Walka - materiał sfinansowany przez KWW Razem KG Zenon Król - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 19 Tomasz Baćko - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

PUP Kamienna GóraPowiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby w wieku do 30 roku życia, w szczególności tegorocznych absolwentów do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach programu POWER do skorzystania z bonu na zasiedlenie, udziału w stażu lub pozyskania nowych umiejętności lub kwalifikacji poprzez odbycie szkolenia.
Istnieje możliwość pozyskania kwoty 7.500 zł brutto w związku podjęciem zatrudnienia w odległości 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania.
Zapraszamy również osoby po 30 roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne do udziału w szkoleniach oraz stażu.
Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaj z możliwości aktywizacji zawodowej.
Szczegółowe informacje na stronie www.pupkamiennagora.pl lub w siedzibie PUP ul. Sienkiewicza 6A.