aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Sanikom Lubawka

Zgodnie z Decyzją WR.RET.070.140.2018.AS z dnia 7 czerwca 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" zatwierdzającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubawka wprowadza się zmianę opłat od 11 lipca 2018r. do 10 lipca 2019r.

PUP Kamienna GóraPowiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby w wieku do 30 roku życia, w szczególności tegorocznych absolwentów do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach programu POWER do skorzystania z bonu na zasiedlenie, udziału w stażu lub pozyskania nowych umiejętności lub kwalifikacji poprzez odbycie szkolenia.
Istnieje możliwość pozyskania kwoty 7.500 zł brutto w związku podjęciem zatrudnienia w odległości 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania.
Zapraszamy również osoby po 30 roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne do udziału w szkoleniach oraz stażu.
Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaj z możliwości aktywizacji zawodowej.
Szczegółowe informacje na stronie www.pupkamiennagora.pl lub w siedzibie PUP ul. Sienkiewicza 6A.

W sobotę i niedzielę (14-15 lipca) na rynku w Lubawce odbywa się święto miasta. Wysyłając sms-a możesz wskazać, który występ najbardziej się Tobie podobał.

Aktualizacja 16.07.2018.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

sanikomW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce będą przerwy dostawy wody dnia 13.07.2018r.(piątek) od godziny 10:00 do 16:00

sanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Paprotkach będą przerwy dostawy wody dnia 13.07.2018r.(piątek) od godziny 10:00 do 14.00.

Kamienna GóraOsoby, które w naborze wniosków na wymianę pieców zostały zakwalifikowane do dofinansowania wkrótce otrzymać będą mogły zwrot poniesionych wydatków. We wtorek, 11 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek podpisał umowę pożyczki na ten cel.

gmina Kamienna Góra

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DEKLARACJI W KONKURSIE PN. „PIĘKNA I CZYSTA ZAGRODA WIZYTÓWKĄ TWOJĄ I TWOJEGO ŚRODOWISKA”

Kamienna Góra107 tys. zł otrzymała Kamienne Góra na projekt „Nasze ścieżki poznawania świata” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. To już kolejne środki z tego źródła, które Miasto pozyskało na zadania związane z kamiennogórską oświatą.

Święto Miasta Lubawka 2018

W najbliższy weekend (14-15 lipca) na lubawskim rynku odbędzie się Święto Miasta Lubawka. Prezentujemy dokładny harmonogram imprezy.

Aktualizacja 13.07.2018.
Uwaga, zmiana programu sobotniej części imprezy