aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 29 września 2018 roku członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego „Kompasik” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na inauguracyjną w tym roku szkolnym wycieczkę szlakami turystycznymi Rudaw Janowickich. Młodzi turyści wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-ZD

W dniu 21 września 2018 roku uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim uczestniczyli w klasowym rajdzie nocnym zgłoszonym do cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego, który przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 28 września 2018 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na wycieczkę w ramach cyklu wycieczek ph. „Poznajemy powiat kamiennogórski” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 19 września 2018 roku uczniowie klasy VIII a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w terenowych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu na terenie Parku Krajobrazowym Gór Sowich Była to osiemnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 27 września 2018 r., uczniowie dwóch klas I b oraz I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-pieszej zwiedzając jedne z najciekawszych przyrodniczo i krajoznawczo miejsc naszego powiatu. Młodzi kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 19 września 2018 roku uczniowie klasy VII f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w terenowych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatorów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu na ścieżce przyrodniczej w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich Była to siedemnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 26 września 2018 roku uczniowie klasy VII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatora Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Była to dwudziesta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 18 września 2018 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Była to szesnasta z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 24 września 2018 roku uczniowie klasy VII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatora Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Była to dziewiętnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

PTSM-JR, AK

W dniu 17 września 2018 roku uczniowie dwóch klas VIII b oraz VIII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

REKLAMA