aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Krzeszowie odbyło się Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2018, w którym uczestniczyli uczniowie dwóch klas drugich. Obie klasy przystąpiły w tym roku szkolnym 2018/2019 do cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Spotkanie turystyczne rozpoczęło się od wręczenia młodym krzeszowskim turystom znaczków okolicznościowych z odbytej w dniu 7 grudnia wycieczki autokarowo-edukacyjnej do firmy Vitbis w Złotoryi – największego w Polsce producenta szklanych bombek choinkowych.

W podsumowaniu wzięła udział dyrektor Honorata Klimczak, która pogratulowała uczniom oraz ich opiekunkom rozwijania zainteresował turystyczno-krajoznawczych i przyrodniczych oraz życzyła zdobycia przez nich nowych wiadomości krajoznawczo-przyrodniczych oraz przygód w trakcie kolejnych wypraw turystycznych w 2019 r. Ponadto wychowawczynie klas – Wiesława Czernik i Beata Kwilińska zostały wyróżnione Dyplomami Honorowymi Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze za upowszechnianie krajoznawstwa i rozwijanie zainteresowań historią i ekologią młodzieży szkolnej naszego regionu wraz z albumami „Dolina Bobru”. Obie wychowawczynie i dyrektor szkoły otrzymały również pamiątkowe kubki Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2018.

Następnie uczestnicy podsumowania zobaczyli okolicznościową prezentację wraz ze slajdami prezentującymi zdjęcia z ich turystycznych eskapad do Szkółki Leśnej w Krzeszowie, Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu oraz wycieczki do krainy szklanych bombek choinkowych w Złotoryi. Swoją turystyczną przygodę rozpoczęli od uczestnictwa 14 września 2018 r. w regionalnej lekcji przyrodniczej, w trakcie której poznali m. in. zasady oznakowania pomników przyrody oraz zobaczyli pomniki przyrody ożywionej rosnące na terenie ich miejscowości.

Po wspomnieniach z odbytych, w mijającym 2018 roku, wycieczek przyrodniczo-edukacyjnych krzeszowscy drugoklasiści odebrali z rąk swoich wychowawczyń oraz dyrektor szkoły dyplomy indywidualne za aktywny udział w imprezach turystycznych w 2018 r. oraz upominki w postaci kart pamiątkowych PIOTRUŚ KARKONOSKI prezentującymi najatrakcyjniejsze miejsca pasma górskiego, którego najwyższym szczytem jest ŚNIEŻKA (1603 m. n.p.m.). Spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu przygód podczas wycieczek planowanych na 2018 rok.

W tegorocznych działaniach turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu naszego powiatu organizowanych przez kamiennogórski Oddział PTSM uczestniczyło ogółem 170-ciu młodych adeptów turystyki szkolnej oraz ich opiekunów.

REKLAMA