aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 3 października 2018 roku uczniowie dwóch klas V e oraz V f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się do Sobieszowa uczestnicząc w pieszej wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” na parking „Pod Chojnikiem” żwawo pomaszerowali czerwonym szlakiem ul. Chałubińskiego do KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO, który jest jednym z 23. Parków Narodowych w Polsce. Jest to najwyższa forma prawnej ochrony przyrody, a KPN obejmujące swoim zasięgiem polską część Karkonoszy. Został utworzony w 1959 roku. Aktualnie powierzchnia Parku wynosi 5951,4 ha, z czego 73,88% zajmują lasy.

Rozpoczynając swój górski spacer szlakami turystycznymi Karkonoskiego Parku Narodowego młodzi kamiennogórzanie za czerwono-czarnymi znakami dotarli do rozwidlenia szlaków kontynuując swoją wędrówkę czerwonym szlakiem. Przy rozwidleniu szlaków kontynuowali górską wędrówkę do Zamku Chojnik za czerwonymi znakami turystycznymi. Po dojściu do pierwszego zagospodarowanego miejsca wypoczynku zrobili sobie przerwę na posiłek. Spacerując systematycznie w górę dotarli do miejsca zwanego Głazowiskiem. Stąd już zielonym szlakiem wytyczoną alejką pomiędzy granitowymi skałami wędrowali przez malowniczą Piekielną Dolinę. Wśród ciekawych granitowych skałek zobaczyli charakterystyczne „pośladki Kunegundy”. Księżniczka, jak głosi legenda, rzuciła się z zamkowej wieży w przepastną 150-metrową Piekielną Dolinę. Na szczycie granitowego urwiska zobaczyli główny cel swojej wycieczki – Zamek Chojnik (627m. n.p.m.). Jego nazwa oznacza zamek położony na górze porośniętej choiną – iglastymi drzewami z rodziny sosnowatych. Stąd zielony szlak doprowadził ich do murów średniowiecznego zamku. Przechodząc obok bastei dotarli do baszty bramnej herbem Schaffgotschów. Drewniany dwór istniał tu już w 1241 r., a murowany zamek wzniósł książę świdnicko-jaworski Bolko II Mały. Budowę najstarszej części zamku ukończono w 1364 r. W 1399 roku starosta księstwa świdnicko-jaworskiego Benesz z Choustnik za zgodą króla Czech Wacława IV zastawił zamek rycerzowi Gotsche II Schofowi, rodu von Schaffgotsch. Zamek pozostał z krótką przerwą w rękach Schaffgotschów do końca swojego istnienia i zawdzięcza im kilkukrotną rozbudowę. W XV wieku od strony północno-wschodniej powstał rozległy zamek dolny o nieregularnym kształcie, który zajęły głównie pomieszczenia gospodarcze. Przy południowym murze była kuchnia, dalej na wschód mieszkania załogi zamkowej, przy murze północno-wschodnim piwnica i dalej sala sądowa. Na środku dziedzińca zamku dolnego wzniesiono kamienny pręgierz. W pierwszej połowie XVI w, powstał wtedy otoczony murami trzeci dziedziniec przylegający do zachodniego muru zamku dolnego. Północną część nowego terenu zajmowało mieszkanie komendanta zamku, na nowym dziedzińcu postawiono również stajnie, a w północnym narożniku była wieża z lochem głodowym. Prawdopodobnie podczas tej rozbudowy zwieńczono wszystkie mury zamkowe renesansową attyką w kształcie półkoli. W 1560 roku od strony północnej całego założenia dobudowano obszerną basteję. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) spowodowała, że zamek umocniono od strony najłatwiejszego dostępu fortyfikacjami i dodatkową bramą wjazdową. Nigdy nie zdobyty zamek w 1675 r. na skutek pożaru wywołanego przez piorun, uległ całkowitemu zniszczeniu i nigdy nie został odbudowany.

Po wejściu na pierwszy dziedziniec i zakupieniu biletów wstępu, przez bramę główną z mostem zwodzonym, udali się na zwiedzanie XV-wiecznej części zamku oraz wysłuchali z głośnika informacji o historii zamku oraz legendy o księżniczce Kunegundzie. Po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia przy kamiennym pręgierzu, udali się do najstarszej jego części i schodami zewnętrznymi weszli na szczyt zamkowej wieży, z której mogli podziwiać m. in. panoramę Karkonoszy oraz Kotliny Jeleniogórskiej. Na wieży wiał porywisty wiatr więc kamiennogórzanie postanowili spędzić nieco czasu w schroniskowej restauracji.

Po zwiedzeniu Zamku Chojnik czerwonym szlakiem udali się w kierunku Sobieszowa mijając po drodze tablice informacyjne ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ „DO ZAMKU CHOJNIK”., prezentujących walory przyrody ożywionej i nieożywionej, na które wędrujący w tym terenie turyści mogą zwrócić swoją uwagę. Na krótko zatrzymali się na punkcie widokowym oraz przy SKALNYM GRZYBIE, najbardziej charakterystycznej granitowej skałce u podnóża Zamku Chojnik.

Po opuszczeniu Karkonoskiego Parku Narodowego, na parkingu „Pod Chojnikiem” wsiedli autokaru i w bardzo wesołych nastrojów ze swojej pierwszej górskiej wycieczki powrócili do Kamiennej Góry. W trakcie trwania wycieczki wszyscy kontynuujący zdobywanie odznak turystyczno-krajoznawczych zaliczyli po 9 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 10 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik.

Opiekunami młodych kamiennogórskich wędrowców byli: Andrzej Cukier i Kornel Łukasik - wychowawcy klas, Marek Druciak i Piotr Prokopowicz – rodzice oraz Andrzej Kubielewicz, a młodych adeptów turystyki górskiej poprowadził Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA