Print
fot. PTSM-JR

W dniu 2 października 2018 r., uczniowie dwóch klas I a oraz I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-pieszej zwiedzając jedne z najciekawszych przyrodniczo i krajoznawczo miejsc naszego powiatu. Młodzi kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu wycieczek ph. „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe na parking obok rezerwatu przyrody „Głazy Krasnoludków” uczestnicy wycieczki doszli do bardzo dobrze zagospodarowanego miejsca odpoczynku. Rozpoczynając zwiedzanie malowniczych Skałek Gorzeszowskich podeszli do tablicy informacyjnej rezerwatu przyrody. Przy tablicy dowiedzieli się, że w Polsce mamy dziesięć prawnych form ochrony przyrody. Natomiast na terenie powiatu kamiennogórskiego występuje pięć z nich. Do najważniejszych form ochrony przyrody należą parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody. Na czerwonym tle tablicy znajdował się napis „REZERWAT PRZYRODY GŁAZY KRASNOLUDKÓW” oraz GODŁO POLSKI. Ponadto usłyszeli, że na terenie powiatu kamiennogórskiego jest jeszcze jeden rezerwat przyrody – „KRUCZY KAMIEŃ” koło Lubawki. Po dojściu do żółtego szlaku turystycznego rozpoczęli wędrówkę labiryntem skałek piaskowcowych o różnorodnych i malowniczych kształtach w postaci baszt, maczug, wież, ambon oraz grzybów, które w 1970 r. zostały objęte ochroną prawną jako geologiczno-krajobrazowy rezerwat przyrody „Głazy Krasnoludków”. Rezerwat został utworzony dla ochrony form skalnych oraz rzadkich gatunków roślin chronionych. Spacerując wytrwale za żółtymi znakami wąskimi przejściami i małymi labiryntami zobaczyli unikalne formy wietrzenia piaskowca ciosowego. Najwyższe ze skałek, które położone są na długości 1,1 km, sięgają 18 m. wysokości i mali wędrowcy mogli poczuć się przy nich jak krasnale. Rezerwat porasta bór świerkowy z domieszką brzozy, sosny i buka. Zwiedzając rezerwat poznawali także podstawowe zasady znakowania szlaków turystycznych, które umożliwiają poznanie przez turystów atrakcyjnych miejsc. Dowiedzieli się także, że szlaki malowane są w pięciu kolorach – żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym i czarnym. Uczestnicy wycieczki przyrodniczej spacerując przez labirynt skalny oglądali różne szyszki – owoce drzew iglastych stanowiących pokarm dla wiewiórek.

Po zwiedzeniu rezerwatu i zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia na tle najwyższych malowniczych skałek powrócili na miejsce wypoczynku przynosząc ze sobą suche gałęzie i patyki na ognisko. Po rozpaleniu przez wychowawczynie ogniska mogli w nim upiec przywiezione przez siebie smakowite kiełbaski, chleb oraz bułki. Czas oczekiwania na przyjazd autokaru „Zwiedzaczka” wykorzystali na wspólne, swobodne zabawy. W trakcie wycieczki mali adepci turystyki rozpoczęli wypełnili jedno z zadań, których spełnienie pozwoli im zdobyć odznakę TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym.

Po zakończeniu swojej pierwszej przyrodniczej wycieczki, zadowoleni z pobytu na „Głazach Krasnoludków”, w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Katarzyna Grzelak i Małgorzata Pawlikowska – wychowawczynie klas, Eliza Poprawa - rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.