Drukuj
fot. PTSM-JR

W dniu 24 września 2018 roku uczniowie klasy VII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatora Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Była to dziewiętnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Myśliborza uczestnicy wycieczki edukacyjnej w budynku CEEiK „Salamandra” działającego na obszarze PARKU KRAJOBRAZOWEGO „CHEŁMY”, spotkali się z edukatorem Centrum – Katarzyną Buczak, która po krótkim odpoczynku po podróży oraz zjedzeniu drugiego śniadania zaprosiła ich na pierwszą część przyrodniczych zajęć edukacyjnych do Sali Muzealnej. Znajduje się w niej stała ekspozycja „Chełmy nasz wspólny dom”.

Młodzi kamiennogórzanie uczestniczyli w zajęciach pt. „Las i jego mieszkańcy”. Zajęcia rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi dotyczących form ochrony przyrody, wśród których wymienione zostały” park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody oraz park krajobrazowy. Prowadząca zajęcia opowiedziała im o Parku Krajobrazowym „Chełmy”, jednym z 12. Parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, który został utworzony w 1992 r. obejmując swoim zasięgiem 15990,76 ha., a wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni 12470,83 ha.

Prowadząca zajęcia edukacyjne Katarzyna Buczak zapoznawała młodzież ze zwierzętami, które żyją na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” prezentując im wypreparowane eksponaty. Wśród omawianych zwierząt były m. in.: lis, borsuk, jenot, muflon, jeleń, sarna, dzik, kuna leśna, kuna domowa, gronostaj, łasica, wydra oraz popielica. Słuchając opowiadania edukatora o poszczególnych przedstawicielach fauny młodzi kamiennogórzanie dowiadywali się wielu interesujących informacji o mieszkańcach lasu m. in.: czym żywią się muflony, jakie są różnice pomiędzy rogami i porożem zwierząt, zmianie ubarwienia w zależności od pory roku u gronostaja lub co to jest hibernacja?

Następnie podzieleni na 2-osobowe zespoły, wyposażeni w karty pracy, w karty pomocnicze ze zdjęciami zwierząt oraz atlasami do rozpoznawania zwierząt, z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonania pierwszego zadania polegającego na prawidłowym rozpoznaniu 16-stu zwierząt i wpisaniu ich nazw do karty pracy. Kolejnym zadaniem było połączenie 8-miu gatunków: jeleń, bocian. lis, borsuk, łasica, dzik, popielica, sarna i dzik z odpowiednim pożywieniem. Trzecie zadanie polegało na uzupełnieniu ośmiu zdań brakującymi wyrazami. Następnie poszczególne zespoły wymyślały zagadkę o wybranym przez siebie zwierzęciu poznanym podczas zajęć, które po odczytaniu danej zagadki rozpoznawali wszyscy pozostali uczestnicy ciekawej lekcji przyrodniczej. Na zakończenie tej części zajęć Katarzyna Buczak opowiedziała siódmoklasistom o wybranych gatunkach ptaków, których można spotkać w Parku Krajobrazowym „Chełmy”. Wśród nich były m. in.: bielik (największy w ekspozycji), żuraw, łabędź niemy i krzykliwy, bocian czarny, myszołów, pustułka, sokół wędrowny, sójka, przedstawiciele dziuplaków oraz sowy – puszczyk, puchacz, uszatka. Ponadto opowiedziała im o Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Dzikich działającym przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”.

Po przerwie przeznaczonej na posiłek przystąpili do zajęć stacjonarno-terenowych pt. „Mali mieszkańcy rzeki”. W Sali Seminaryjnej edukator CEEiK „Salamandra” zapoznała ich z organizmami bezkręgowymi (wypławki, rureczniki, jętki, widelnice, chruściki, muchówki, mustykowate, pajęczaki). W 2-osobowych zespołach wyposażeni w sprzęt do wyławiania bezkręgowców z wody udali się nad potok Jawornik, gdzie przystąpili do wyławiania różnych organizmów bezkręgowych m. in. spod kamieni. Po mniej lub bardziej udanych połowach powrócili do Sali Seminaryjnej, gdzie przy pomocy mikroskopów mogli je obserwować budowę organizmów w dużym powiększeniu. Wszystkie zespoły zostały ponadto wyposażone w klucze do oznaczania gatunków organizmów bezkręgowych, które umożliwiały im w określenie nazwy obserwowanego bezkręgowca.

Na zakończenie udanej wyprawy przyrodniczej do Myśliborza Katarzyna Buczak zaprosiła uczestników zajęć na teren Ośrodka Rehabilitacji zwierząt dzikich i chronionych przybliżając im rolę i zadania lecznicy dla zwierząt. W wolierach służących do rehabilitacji zwierząt zobaczyli bociany. Wszyscy uczestnicy wycieczki za swoje zaangażowanie w trakcie przeprowadzonych zajęć otrzymali drobne upominki.

Po zrobieniu wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącą przyrodnicze zajęcia edukacyjne KATARZYNĄ BUCZAK oraz podziękowaniu jej za interesujące informacje poszerzające ich wiedzę przyrodniczą oraz mile spędzony czas udali się na parking, skąd mikrobusem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowała Sylwia Czerwińska – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.