Print
W dniu 19 września 2018 roku uczniowie klasy VII f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w terenowych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatorów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu na ścieżce przyrodniczej w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich Była to siedemnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Jadąc na Polanę Trzech Dolin przy schronisku PTTK „Andrzejówka” uczestnicy wycieczki edukacyjnej zatrzymali się w Unisławiu Śląskim, gdzie zobaczyli okazałą, objętą ochroną jako pomnik przyrody lipę drobnolistną , której wiek szacowany jest na około 400 lat, natomiast obwód drzewa w pierśnicy wynosi 825 cm. Przed „Andrzejówką” (805 m.n.p.m.) spotkali się z edukatorami DZPK – Aleksandrą Halewicz oraz Piotrem Ciężkim, którzy zaprosili ich wspólny spacer ścieżką przyrodniczą „Poczuć i Zrozumieć”, która powstała w 2008 roku z inicjatywy Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody. Na ścieżce przyrodniczej długości ok. 3 km rozmieszczono, pomiędzy Polaną Trzech Dolin i Sokołowskiem, 12 tablic informacyjnych, z informacjami i fotografiami umożliwiającymi zapoznanie się wędrujących nią turystów z zagadnieniami z zakresu ochrony przyrody Gór Kamiennych. Na tym terenie został utworzony w 1998 roku PARK KRAJOBRAZOWY SUDETÓW WAŁBRZYSKICH, który obejmuje obszar o powierzchni 6493 ha, zaś dalsze 2894 ha objęła jego otulina. Jest on jednym z dwunastu parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, a 88% jego powierzchni pokrywają lasy. Park krajobrazowy został utworzony w celu: ochrony wartości przyrodniczych, w tym związanych z działalnością wulkaniczną na tym obszarze, zachowania wartości historycznych i kulturowych związanych z osadnictwem i rozwojem kopalnictwa oraz zachowania krajobrazu, w otwartych, niezabudowanych przestrzeni w krajobrazie leśno-polno-łąkowym. Uczestnicy wycieczki przyrodniczej wędrując wspólnie z edukatorami ŚCIEŻKĄ PRZYRODNICZĄ „POCZUĆ I ZROZUMIEĆ” przystawali przy kolejnych przystankach z tablicami informacyjnymi, a Aleksandra Halewicz przekazywała im szereg cennych informacji o leśnych mieszkańcach Gór Suchych, pasma Gór Kamiennych (bocian czarny, żmija zygzakowata, nietoperze, dzięcioły, popielica, salamandra plamista, motyle, derkacz, jeleń europejski, muflon, sóweczka). Na drzewach zobaczyli również budki lęgowe dla nietoperzy i dzięciołów. Słuchając prowadzącej przyrodniczą wycieczkę poznawali gatunki drzew i rośliny chronionych, które można zobaczyć na tym terenie. Przy jednej z tablic poszukiwali m. in. marzankę wonną, kiedyś używaną w medycynie ludowej jako lek przeciwzapalny, moczopędny oraz poprawiający krążenie. Dziś jest pod ochroną. Jedna z kolejnych tablic prezentowała kształty sześciu gatunków drzew (olsza czarna, jesion, klon jawor, klon zwyczajny, wiąz górski i buk), a Bartosz Dyba poszukał w runie ich liście oraz wszystkie rozpoznał prawidłowo. Po dojściu do Sokołowska odwiedzili Makerspace Pralnia – miejsce współpracy, tworzenia, uczenia i dzielenia się wiedzą Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego „Filtrator”. W budynku dawnej pralni sanatoryjnej stowarzyszenie prowadzi liczne warsztaty i spotkania z zakresu edukacji artystycznej, projektowania, tradycyjnych technik rzemieślniczych, jak i nowych technologii, o których opowiadała koordynator n- Ida Fischer. Ponadto zobaczyli, najcenniejszy zabytek sakralny w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich, położoną na uboczu Sokołowska niewielką cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Zbudowany w 1900-1901 r. kwadratowy budynek z kruchtą wejściową i absydą ołtarzową pokryty jest dekoracjami nawiązującymi do typowego dla cerkwi stylu rusko-bizantyjskiego oraz wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu zobaczyli wyposarzenie z ikonostasem i dekoracją malarską. Cerkiew figuruje w rejestrze zabytków. Po dojściu do ostatniej na trasie przyrodniczego spaceru tablicy opisującej lepiężnik dowiedzieli się, że skręcający w prawo żółty szlak doprowadzi ich do ruin zamku Radosno, powstały jako niewielka strażnica strzegąca szlaku handlowego w XIV w. Po dojściu do ruin zobaczyli fragmenty fundamentów i murów przyziemia oraz pozostałości wieży zamkowej, najstarszej części warowni. Po krótkim pobycie w ruinach zamku Radosno żółtym szlakiem dotarli do schroniska PTTK „Andrzejówka” na Polanie Trzech Dolin. Po zdobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z edukatorami DZPK O/Wałbrzych ALEKSANDRĄ HALEWICZ i PIOTREM CIĘŻKIM, podziękowaniu im za przekazaną wiedzę o walorach przyrodniczych oraz mile spędzony czas busem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry. Wszyscy uczestnicy wycieczki aktywnie zdobywający odznaki turystyczno-krajoznawcze zaliczyli po 13 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik oraz po 9 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej.  Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Ewa Skotarczak – wychowawca klasy, Joanna Kopaczewska - rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

W dniu 19 września 2018 roku uczniowie klasy VII f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w terenowych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatorów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu na ścieżce przyrodniczej w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich Była to siedemnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Jadąc na Polanę Trzech Dolin przy schronisku PTTK „Andrzejówka” uczestnicy wycieczki edukacyjnej zatrzymali się w Unisławiu Śląskim, gdzie zobaczyli okazałą, objętą ochroną jako pomnik przyrody lipę drobnolistną , której wiek szacowany jest na około 400 lat, natomiast obwód drzewa w pierśnicy wynosi 825 cm.

Przed „Andrzejówką” (805 m.n.p.m.) spotkali się z edukatorami DZPK – Aleksandrą Halewicz oraz Piotrem Ciężkim, którzy zaprosili ich wspólny spacer ścieżką przyrodniczą „Poczuć i Zrozumieć”, która powstała w 2008 roku z inicjatywy Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody. Na ścieżce przyrodniczej długości ok. 3 km rozmieszczono, pomiędzy Polaną Trzech Dolin i Sokołowskiem, 12 tablic informacyjnych, z informacjami i fotografiami umożliwiającymi zapoznanie się wędrujących nią turystów z zagadnieniami z zakresu ochrony przyrody Gór Kamiennych. Na tym terenie został utworzony w 1998 roku PARK KRAJOBRAZOWY SUDETÓW WAŁBRZYSKICH, który obejmuje obszar o powierzchni 6493 ha, zaś dalsze 2894 ha objęła jego otulina. Jest on jednym z dwunastu parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, a 88% jego powierzchni pokrywają lasy. Park krajobrazowy został utworzony w celu: ochrony wartości przyrodniczych, w tym związanych z działalnością wulkaniczną na tym obszarze, zachowania wartości historycznych i kulturowych związanych z osadnictwem i rozwojem kopalnictwa oraz zachowania krajobrazu, w otwartych, niezabudowanych przestrzeni w krajobrazie leśno-polno-łąkowym.

Uczestnicy wycieczki przyrodniczej wędrując wspólnie z edukatorami ŚCIEŻKĄ PRZYRODNICZĄ „POCZUĆ I ZROZUMIEĆ” przystawali przy kolejnych przystankach z tablicami informacyjnymi, a Aleksandra Halewicz przekazywała im szereg cennych informacji o leśnych mieszkańcach Gór Suchych, pasma Gór Kamiennych (bocian czarny, żmija zygzakowata, nietoperze, dzięcioły, popielica, salamandra plamista, motyle, derkacz, jeleń europejski, muflon, sóweczka). Na drzewach zobaczyli również budki lęgowe dla nietoperzy i dzięciołów. Słuchając prowadzącej przyrodniczą wycieczkę poznawali gatunki drzew i rośliny chronionych, które można zobaczyć na tym terenie. Przy jednej z tablic poszukiwali m. in. marzankę wonną, kiedyś używaną w medycynie ludowej jako lek przeciwzapalny, moczopędny oraz poprawiający krążenie. Dziś jest pod ochroną. Jedna z kolejnych tablic prezentowała kształty sześciu gatunków drzew (olsza czarna, jesion, klon jawor, klon zwyczajny, wiąz górski i buk), a Bartosz Dyba poszukał w runie ich liście oraz wszystkie rozpoznał prawidłowo.

Po dojściu do Sokołowska odwiedzili Makerspace Pralnia – miejsce współpracy, tworzenia, uczenia i dzielenia się wiedzą Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego „Filtrator”. W budynku dawnej pralni sanatoryjnej stowarzyszenie prowadzi liczne warsztaty i spotkania z zakresu edukacji artystycznej, projektowania, tradycyjnych technik rzemieślniczych, jak i nowych technologii, o których opowiadała koordynator n- Ida Fischer.

Ponadto zobaczyli, najcenniejszy zabytek sakralny w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich, położoną na uboczu Sokołowska niewielką cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Zbudowany w 1900-1901 r. kwadratowy budynek z kruchtą wejściową i absydą ołtarzową pokryty jest dekoracjami nawiązującymi do typowego dla cerkwi stylu rusko-bizantyjskiego oraz wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu zobaczyli wyposarzenie z ikonostasem i dekoracją malarską. Cerkiew figuruje w rejestrze zabytków.

Po dojściu do ostatniej na trasie przyrodniczego spaceru tablicy opisującej lepiężnik dowiedzieli się, że skręcający w prawo żółty szlak doprowadzi ich do ruin zamku Radosno, powstały jako niewielka strażnica strzegąca szlaku handlowego w XIV w. Po dojściu do ruin zobaczyli fragmenty fundamentów i murów przyziemia oraz pozostałości wieży zamkowej, najstarszej części warowni. Po krótkim pobycie w ruinach zamku Radosno żółtym szlakiem dotarli do schroniska PTTK „Andrzejówka” na Polanie Trzech Dolin.

Po zdobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z edukatorami DZPK O/Wałbrzych ALEKSANDRĄ HALEWICZ i PIOTREM CIĘŻKIM, podziękowaniu im za przekazaną wiedzę o walorach przyrodniczych oraz mile spędzony czas busem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Wszyscy uczestnicy wycieczki aktywnie zdobywający odznaki turystyczno-krajoznawcze zaliczyli po 13 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik oraz po 9 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Ewa Skotarczak – wychowawca klasy, Joanna Kopaczewska - rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.