aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
PTSM-JR, AK

W dniu 17 września 2018 roku uczniowie dwóch klas VIII b oraz VIII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe na parking w pobliżu Stadniny Ogierów spotkali się z Piotrem Ciężkim edukatorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu, który zaprosił młodych kamiennogórzan do wspólnego poznania walorów przyrodniczych i kulturowych KSIĄŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO utworzonego w 1981 r. na powierzchni 3.155,4 ha. Celem utworzenia parku było zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych strefy brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego w Sudetach Środkowych, popularyzacji i upowszechnienia tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Około 87% powierzchni parku zajmują lasy. Książański Park Krajobrazowy jest jednym z dwunastu parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Swój spacer rozpoczęli POMNIKOWĄ ALEJĄ LIP DROBNOLISTNYCH, którą dotarli do dwóch czerwonych tablic informacyjnych z godłem Polski z nazwami dwóch form ochrony przyrody „Książański Park Krajobrazowy” oraz REZERWAT PRZYRODY „PRZEŁOMY POD KSIĄŻEM”, a prowadzący wycieczkę edukacyjną Piotr Ciężki zapoznał młodzież z różnymi formami ochrony występującymi na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego.

PTSM-JR, AK

Stąd rozpoczęli swoją wędrówkę szlakiem przyrodniczo-edukacyjnym „ŚCIEŻKA HOCHBERGÓW”. Ścieżka usytuowana jest w niezwykle cennym przyrodniczo i kulturowo obszarze rezerwatu przyrody „Przełomy pod Książem”. Na wyjątkowo malowniczej 4,5 km trasie prowadzącej przez Przełom Pełcznicy żółtym szlakiem prowadzącym wraz z biegiem rzeki dnem wąwozu) znajduje się osiem tablic informacyjnych. Na początek uczestnicy wycieczki przyrodniczej zobaczyli POMNIK PRZYRODY CIS „BOLKO”- najokazalszy z cisów na terenie parku krajobrazowego, rosnący przy wejściu na „Ścieżkę Hochbergów”. Jego wiek określa się na ok. 600 lat. Okaz ma w obwodzie pnia 285 cm. Ponadto zobaczyli również jedno z wejść do tajemniczego tunelu powstałego podczas II wojny światowej. Spacerując wyjątkowo malowniczą trasą przez Przełom Pełcznicy zatrzymywali się przy kolejnych przystankach z tablicami edukacyjnymi, a z walorami przyrodniczymi i historycznymi zapoznawał uczestników terenowych zajęć edukacyjnych Piotr Ciężki. Podczas wędrówki wąwozem Pełcznicy mogli podziwiać skalne ściany wznoszące się do 100 metrów wysokości i tworzące kilkudziesięciometrowe przepaści z porastającym je starym lasem mieszanym. Po przejściu malowniczej ścieżki dotarli do punktu widokowego znajdujący się na Skale Olbrzyma, z którego można podziwiać ZAMEK KSIĄŻ. Wybudowany przez księcia świdnicko-jaworskiego BOLKA I SUROWEGO w XIII w., którego właścicielem przez kilka stuleci była rodzina von Hochbergów niemieckiego rodu arystokratycznego (od 1509r do 1941r.). To trzeci co do wielkości, po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu, zamek w Polsce. Zamek położony jest na urwistym cyplu górującym nad głębokim przełomem rzeki Pełcznicy.

Po opuszczeniu punktu widokowego skierowali się do Mauzoleum Hochbergów – rodzinnej kaplicy grobowej z XVIII w., a na zakończenie swojej przyrodniczej wyprawy kolejną POMNIKOWĄ ALEJĄ wysadzaną lipami drobnolistnymi z 1725 r. skierowali się na parking skąd autokarem „Zwiedzaczka” w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.

Uczestnicy wycieczki przyrodniczej do Książańskiego Parku Krajobrazowego aktywnie wypełniający normę na odznakę Turysta Przyrodnik zaliczyli po 24 pkt.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki edukacyjnej sprawowali Alicja Kania i Joanna Sroka - wychowawczynie klas, Agata Niedźwiedzka - rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA