aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 15 września 2018 roku na kolejną w tym roku sobotnią wycieczkę wyruszyli młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Młodzi kamiennogórscy miłośnicy pieszej wędrówki szlakami turystycznymi wykorzystując doskonałe warunki pogodowe wyruszyli spod swojej szkoły żółtym szlakiem w kierunku Raszowa. Tam przy miejscowym sklepie zrobili sobie odpoczynek oraz drobne zakupy. Po dotarciu na skraj lasu z czerwoną tablicą informacyjną – SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „NATURA 2000” – RUDAWY JANOWICKIE postanowili swoją wędrówkę na Wielką Kopę (871 m.n.p.m.) kontynuować za niebieskimi znakami szlaku rowerowego. Na szczyt Wielkiej Kopy doprowadziły ich zielono-żółte znaki turystyczne. Po dłuższym odpoczynku i zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia dalszy sobotni spacer kontynuowali zielono znakowaną ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ „KOLOROWE JEZIORKA”. Ścieżka powstała w ramach współpracy Nadleśnictwa Kamienna Góra, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, Gminy Marciszów oraz Zarządcy Kolorowych Jeziorek, jako element promujący specyficzne ukształtowanie terenu i zjawiska przyrodnicze, które są atrakcją turystyczną Rudaw Janowickich. Na trasie umieszczonych jest 7 tablic informacyjnych prezentujące największe atrakcje tego terenu, w tym 4 Kolorowe Jeziorka.

Spacerując zielonym szlakiem turystycznym dotarli do Zielonego Stawku. Położony na wysokości 730 m.n.p.m. Niewielki i skryty w lesie stawek powstał w wyniku działalności górniczej dawnej kopalni „Gustav”, w której w latach 1790-1902 wydobywano łupki pirytonośne, a następnie przerabiano je na siarczany miedzi i żelaza. Po zaprzestaniu pokopalniane wyrobisko zostało zalane przez wodę, ale w dniu wycieczki było całkowicie wyschnięte. Stąd żwawo powędrowali do kolejnego – Błękitnego Jeziorka położonego na wysokości około 635 m.n.p.m utworzonego w wyrobisku dawnej kopalni pirytów „Neues Glück” czyli „Nowe Szczęście”. Na stosunkowo stromych brzegach Jeziorka, zlokalizowanego poniżej Mnichów na zboczu Wielkiej Kopy występuje dość gęsta roślinność, a jego nazwa nawiązuje do koloru wody, która zawdzięcza go glonom rozwijającym się w czystej, dobrze naświetlonej wodzie, dostarczanej przez potok Mienica.

Opuszczając Błękitne Jeziorko postanowili jeszcze na krótko zajrzeć do dawnych pokopalnianych sztolni, w których występuje 14 gatunków nietoperzy m. in. nocek duży – jeden z największych krajowych nietoperzy. Następnie dotarli do Purpurowego Jeziorka – ok. 400-metrowego wyrobiska po dawnej kopalni łupków pirytonośnych „Hoffnung” („Nadzieja”) ciągnącego się na wysokości ok. 510-620 m.n.p.m. Intensywna, ciemnoczerwona barwa wody zależy od ilości związków mineralnych w niej rozpuszczonych, które powstają wskutek wietrzenia i rozpadu pirytu czyli siarczku żelaza.. Woda jest właściwie roztworem kwasu siarkowego o pH=3, dlatego należy unikać z nią kontaktu. Stąd przez wykutą w skale grotę na zakończenie udanej sobotniej wycieczki po RUDAWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM, utworzonym w 1989 r., podeszli do ostatniego z Kolorowych Jeziorek – Żółtego Jeziorka powstałego w wyrobisku pokopalnianym, gdzie niegdyś także wydobywano łupki pirytonośne.. Żółty kolor wody związany jest ze składem chemicznym otaczających skał wapnia i siarki.

Po opuszczeniu Rudawskiego Parku Krajobrazowego dotarli na przystanek PKS w Wieściszowicach, a czas oczekiwania na przyjazd busa wykorzystali m. in. na drobne zakupy lodów oraz napojów w miejscowym sklepie.

Po przyjeździe busa Zwiedzaczka powrócili do Kamiennej Góry planując kolejną wycieczkę szlakami turystycznymi Karkonoskiego Parku Narodowego.

W trakcie udanej, przyrodniczej wyprawy młodzi turyści zdobyli do 10 pkt do odznaki Turysta Przyrodnik oraz po 13 pkt do Górskiej Odznaki Turystycznej. Ponadto Patrycja Podobińska wypełniła normę (co najmniej 60 pkt.) na Górską Odznakę Turystyczną w stopniu popularnym.

Opiekunami młodzieży byli Sylwia Czerwińska - opiekunka koła oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej oraz Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21