aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 13 września 2018 roku uczniowie dwóch klas VI a oraz VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej w Książańskim Parku Krajobrazowym w ramach cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe do Karpacza skierowali się leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej spotkali się z Anną Walusiak - edukatorem CI KPN. Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania przystąpili do zajęć edukacyjnych.

Tym razem uczestnicy edukacyjnej wycieczki przyrodniczej zostali zaproszeni na terenową wycieczkę ścieżką turystyczną „Dolina Wilczego Potoku” przybliżającą niektóre skomplikowane procesy zachodzące w górskim środowisku oraz pozwalająca zapoznać się z działaniami Karkonoskiego Parku Narodowego prowadzonymi dla ochrony przyrody Karkonoszy.

Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia wyruszyli żółtym szlakiem turystycznym wiodącym leśnymi ścieżkami docierając do tablicy informacyjnej z napisem KARKONOSKI PARK NARODOWY. Po przypomnieniu sobie podstawowych wiadomości o najwyższej prawnej formie ochrony przyrody jaką są 23. Parki Narodowe oraz zasad poruszania się na terenie parku narodowego, żwawo powędrowali leśną dróżką dochodząc do leżącego starego buka z przerośniętą grzybnią pokryty licznymi mchami. Słuchając opowieści prowadzącej wycieczkę dowiedzieli się o ważnej roli martwego drzewa w lesie, które pełni kluczową i wieloraką rolę w naturalnym ekosystemie leśnym. Drzewa są składnikiem skomplikowanych łańcuchów pokarmowych. Martwe drzewa mogą być pokarmem i miejscem do życia dla larw owadów, pajęczaków oraz grzybów. Stąd dotarli do przystanku z tablicą informacyjną „Budki dla ptaków i nietoperzy”. Na drzewach zobaczyli budki (skrzynki lęgowe) służące za miejsca gniazdowania dziuplakom, czyli ptakom, które gnieżdżą się w dziuplach. Ponadto dowiedzieli się, że budki dla nietoperzy mają otwór wejściowy w kształcie szczeliny umieszczonej na dnie skrzynki. Po dojściu do kolejnego przystanku – Betonowy Most odpoczęli i posilili się w miejscu odpoczynku, a następnie przystąpili , w zespołach klasowych, do wykonania z leśnych darów natury – gałązek, szyszek, drewna i liści przyrodniczych obrazów – kwiatka, motyla, sikorki, lisa i wilka – tworząc łańcuch pokarmowy. Wszyscy uczestnicy wycieczki wykonali swoje zadania z dużym zaangażowaniem oraz pomysłowością.

W dalszej części przyrodniczego spaceru zobaczyli m. in. Archiwum genetyczne jodły pospolitej, które jest jednym z elementów programu restytucji jodły w Sudetach. Następnie dotarli do Wilczego Potoku, lewego dopływy Łomniczki, który uformował dolinę o typowym dla dolin rzecznych kształcie – litery V. W korycie potoku zobaczyli olbrzymie bloki skalne, które przyniosły tu wody Wilczego Potoku, który podczas ulewnych deszczów i wiosennych roztopów zamienia się w rwącą kipiel. Od Wilczego Potoku, którego nazwa nawiązuje do bytujących w przeszłości na tych terenach wilków prowadząca zajęcia edukacyjne doprowadziła młodych kamiennogórzan do siedziby Centrum Informacyjnego KPN.

Po krótkim odpoczynku w Sali Informacyjnej wszyscy uczestnicy żywej lekcji przyrody karkonoskiej zostali zaproszeni przez Anną Walusiak do Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich małego „królestwa” ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy. W ogrodzie, po otrzymaniu kart pracy ze zdjęciami roślin samodzielnie odszukiwali je zapisując na kartach pracy pod zdjęciami ich nazwy oraz zastosowanie lecznicze. W ogrodzie przystąpili do bardzo ciekawych zajęć, których celem było wyszukanie oraz poznanie wybranych 20 gatunków roślin posiadających własności lecznicze. Przed wyruszeniem na poszukiwanie roślin zostali podzieleni na sześć zespołów. Każdy zespół został wyposażony w planszę ze schematem OGRODU ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH oraz kartę z naklejkami poszukiwanych gatunków roślin. Ważnym elementem prawidłowego wykonania zadania było właściwe poznanie schematu ogrodu, który ułatwiał poruszanie się po nim i odnajdywanie wybranych gatunków roślin, wśród których były m. in. arnika górska, dziewięćsił bezłodygowy, goryczka trójeściowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, naparstnica purpurowa, tojad sudecki, wawrzynek wilczełyko, wełnianka wąskolistna i zawilec gajowy. Po odnalezieniu danego gatunku rośliny przyklejali we właściwym miejscu jej naklejkę. Wszystkie zespoły przystąpiły do realizacji tego zadania z dużym zaangażowaniem. Po odszukaniu wszystkich gatunków oraz sprawdzeniu prawidłowości wykonania zadania przez Annę Walusiak okazało się, że zdecydowana większość karkonoskich leczniczych roślin została rozpoznana prawidłowo.

Na zakończenie inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z prowadzącą zajęcia edukacyjne ANNĄ WALUSIAK. Po podziękowaniu, za bardzo mile spędzony czas oraz pożegnaniu się prowadzącą zajęcia edukacyjne, pełni niezapomnianych wrażeń i nowych wiadomości o karkonoskiej przyrodzie ruszyli w drogę powrotną do Karpacza, skąd autokarem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Uczestnicy przyrodniczej wyprawy do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu aktywnie zdobywający odznaki turystyczno-krajoznawcze zaliczyli po 12 pkt do odznaki Turysta Przyrodnik oraz po 6 pkt do Górskiej Odznaki Turystycznej..

Opiekę nad uczestnikami wycieczki edukacyjnej sprawowali Anna Kalisiewicz i Anna Kożuch - wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA