aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 6 września 2018 roku uczniowie dwóch klas V b i V d z e Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Była to trzynasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Karpacza skierowali się leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej spotkali się z Żakliną Antczak-Raj oraz Anną Walusiak – edukatorami CI KPN. Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania, podzieleni na dwa zespoły klasowe przystąpili do zajęć edukacyjnych.

Zajęcia w Sali Informacyjnej poprowadziła Anna Walusiak Zajęcia rozpoczynały się od swobodnej dyskusji o PARKÓW NARODOWYCH, które są najwyższą formą ochrony prawnej przyrody w Polsce. Każdy z dwudziestu trzech Parków Narodowych obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody, z którymi kojarzy im się Park Narodowy oraz zasady poruszania się na terenie parku – wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych. Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły i stawy oraz rozmawiali o zasadach zachowania się podczas zwiedzania parku narodowego. Następnie młodzi kamiennogórzanie zostali zapoznani z unikalną mapą geologiczną Wschodnich Karkonoszy w formie mozaiki podłogowej prezentującą skały, z których są zbudowane. Podzieleni na dwuosobowe zespoły, korzystając z kart pracy, mozaiki oraz legendy z nazwami skał odgadywali nazwy skał i zapisywali je w swoich w kartach pracy. Wśród skał, z których zbudowane są wschodnie Karkonosze rozpoznali m. in.: granit porfirowaty, granit równoziarnisty, gnejsy oczkowe, gnejsy laminowane, łupki łyszczykowe, fyllity czy zieleńce. Natomiast Śnieżka zbudowana jest z hornfelsów. Wszystkie zespoły pracowały z dużym zaangażowaniem. Po omówieniu tej części zajęć Anna Walusiak zapoznała ich z trójwymiarowym modelem wschodnich Karkonoszy, na którym rozpoznawali różne formy rzeźby terenu m. in: doliny rzeczne, kotły polodowcowe, granitowe skałki. Rozpoznawali także umieszczone na modelu szlaki turystyczne oraz zobaczyli krótką animację obrazującą powstawanie ciekawej formy skalnej – Pielgrzymów. Podsumowaniem tej części zajęć był wirtualny spacer Karkonoszach przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, podczas którego zobaczyli m. in.: Śnieżkę z jednym z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce i kaplicą św. Wawrzyńca, kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowisko oraz schronisko „Samotnia” w Kotle Małego Stawu. Podczas wirtualnego spaceru po Karkonoszach z licznego grona przedstawicieli karkonoskiej fauny zobaczyli żagnicę północną – to ważka relikt polodowcowy, a w Karkonoszach znajduje się jedyne jej stanowisko w Polsce., a na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli głosy podróżniczka w raz cietrzewia.

W tym samym czasie drugi zespół klasowy uczestniczył w zajęciach edukacyjnych, które Sali Warsztatowej, poprowadziła Żaklina Antczak-Raj. Motywem przewodnim tej części zajęć była rola pszczół w procesie zapylania kwiatów. To bardzo ważny proces dla rozwoju rośli. Zajęcia rozpoczynały się rozmowami na temat charakterystycznych cech pszczół i kwiatów oraz ich roli w przyrodzie. Następnie uczniowie mogli samodzielnie obserwować przy pomocy binokularów różne elementy przyrody, wśród których były skały, owady oraz elementy roślin, w tym bacznie obserwowane części kwiatków. Następnie uczniowie przystępowali do samodzielnego wykonania kwiatków – rozpoczynając od wycięcia płatków, dołączenie dna kwiatowego oraz połączenie z nim pręcików i szyjkę słupka. Tak przygotowane kwiatki nawilżali pachnącym olejkiem. Z kawałków waty i samoprzylepnego obrazka przygotowali pszczółki. Po złączeniu kwiatków w „małe łąki” bawili się „zapylania kwiatów” przez pszczoły.

Po zajęciach warsztatowych wszyscy udali się do Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich małego „królestwa” ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy. W ogrodzie, po otrzymaniu kart pracy ze zdjęciami roślin samodzielnie odszukiwali je zapisując na kartach pracy pod zdjęciami ich nazwy oraz zastosowanie lecznicze.

Na zakończeniu inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z prowadzącymi zajęcia edukacyjne ŻAKLINĄ ANTCZAK-RAJ oraz ANNĄ WALUSIAK. Po podziękowaniu, rzęsistymi brawami, za bardzo mile spędzony czas oraz pożegnaniu się z nimi, pełni niezapomnianych wrażeń i nowych wiadomości o karkonoskiej przyrodzie ruszyli w drogę powrotną do Karpacza, skąd autokarem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Joanna Filip, Elżbieta Rosłon – wychowawczynie klas, Dominika Lewandowska - rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21