aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 20 czerwca 2018 roku uczniowie dwóch klas III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się do Sobieszowa uczestnicząc w pieszej wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe busami „Zwiedzaczka” na parking „Pod Chojnikiem” żwawo pomaszerowali czerwonym szlakiem ul. Chałubińskiego do KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO. Park Narodowy to najwyższa forma prawnej ochrony przyrody w Polsce, a Park Narodowy obejmujący swoim zasięgiem polską część Karkonoszy został utworzony w 1959 roku.

Po zakupieniu biletów wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego młodzi kamiennogórzenie rozpoczęli swój górski spacer czerwono-czarnym szlakiem turystycznym oraz biegnącą nimi ŚCIEŻKĄ PRZYRODNICZĄ „DO ZAMKU CHOJNIK”. Na trasie ścieżki znajduje się szereg tablic informacyjnych prezentujących walory przyrody ożywionej i nieożywionej, na które wędrujący w tym terenie turyści mogą zwrócić swoją uwagę. Przy rozwidleniu szlaków kontynuowali górską wędrówkę do Zamku Chojnik za czerwonymi znakami turystycznymi. Po dojściu do pierwszego zagospodarowanego miejsca wypoczynku zrobili sobie przerwę na posiłek. Spacerując systematycznie w górę dotarli do miejsca zwanego Głazowiskiem. Stąd już zielonym szlakiem wytyczoną alejką pomiędzy granitowymi skałami wędrowali przez malowniczą Piekielną Dolinę. Wśród ciekawych granitowych skałek zobaczyli charakterystyczne „pośladki Kunegundy”. Księżniczka, jak głosi legenda, rzuciła się z zamkowej wieży w przepastną Piekielną Dolinę.

Stąd szlak doprowadził ich do ciekawych ruin średniowiecznego Zamku Chojnik. Istnieją hipotezy, że pierwszym założeniem obronnym na górze Chojnik był gród plemienia Bobrzan. Na pewno w drugiej połowie XIII wieku Bolesław Łysy-Rogatka wzniósł tu dwór myśliwski o cechach obronnych, który pod koniec XIII wieku rozbudował go Bolko I Surowy. Kiedy do władzy w księstwie świdnicko-jaworskim doszedł Bolko II, stworzył potężne mocarstwo, które w czasie swojego panowania umocnił wieloma zamkami. Za jego czasów, prawdopodobnie około 1355 roku, wzniesiono również zamek na Chojniku zastępując wcześniejszy dwór. Na skalistym szczycie opadającym od południa pionową ścianą powstała kamienna twierdza, choć niewielkich rozmiarów to przez swoje położenie niezwykle trudna do zdobycia. Po śmierci Bolka II wdowa po nim księżna Agnieszka oddała zamek w 1392 roku późniejszemu protoplaście potężnego śląskiego rodu - Gotsche Schoffowi. Zamek pozostał z krótką przerwą w rękach Schaffgotschów do końca swojego istnienia. Zachodnią część nieregularnego czworoboku założenia zajmował budynek mieszkalny, a wschodnią - potężna okrągła wieża. Niewielki dziedziniec od północy i południa broniły mocne mury. Całość wzniesiona została z kamienia. Gotsche Schoff istniejące zabudowania wzbogacił w 1405 roku o kaplicę św. Jerzego i św. Katarzyny, którą umieścił nad bramą wjazdową w wykuszu z czerwonego piaskowca (niedawno częściowo odbudowaną). Podczas wojen husyckich  Schaffgotschowie, mając oparcie w tej niedostępnej twierdzy, łupili podążających szlakiem handlowym kupców oraz okoliczną ludność. Jeszcze w XV wieku warownia została mocno rozbudowana. Od strony północno-wschodniej powstał rozległy zamek dolny o nieregularnym kształcie, który zajęły głównie pomieszczenia gospodarcze. Przy południowym murze była kuchnia, dalej na wschód mieszkania załogi zamkowej, przy murze północno-wschodnim piwnica i dalej sala sądowa. Na środku dziedzińca zamku dolnego wzniesiono kamienny pręgierz. W pierwszej połowie XVI w, powstał wtedy otoczony murami trzeci dziedziniec przylegający do zachodniego muru zamku dolnego. Północną część nowego terenu zajmowało mieszkanie komendanta zamku, na nowym dziedzińcu postawiono również stajnie, a w północnym narożniku była wieża z lochem głodowym. Prawdopodobnie podczas tej rozbudowy zwieńczono wszystkie mury zamkowe renesansową attyką w kształcie półkoli. W 1560 roku od strony północnej całego założenia dobudowano obszerną basteję. Wojna trzydziestoletnia spowodowała, że zamek umocniono od strony najłatwiejszego dostępu fortyfikacjami i dodatkową bramą wjazdową. Kiedy w 1634 roku ścięto Jana Ulryka von Schaffgotscha, zamek został skonfiskowany przez cesarza, jednak w 1649 roku zwrócono go poprzednim właścicielom. Nie przenieśli oni tu swojej stałej siedziby. Gdy 31 sierpnia 1675 roku zamek spłonął od uderzenia pioruna nie  podjęto się już odbudowy. Opuszczona warownia popadła w ruinę. W 1822 r. utworzone zostało schronisko działające do dnia dzisiejszego.

Po wejściu na pierwszy dziedziniec postanowili wstąpić do zamkowej restauracji, gdzie mogli dokonać zakupu drobnych pamiątek oraz zjeść ciepły posiłek. Następnie udali się na zwiedzanie wnętrz zamkowych oraz wysłuchali informacjo o historii zamku oraz legendy o księżniczce Kunegundzie. Po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia przy kamiennym pręgierzu wewnętrznymi schodami weszli na szczyt zamkowej wieży, z której mogli podziwiać m. in. panoramę Karkonoszy z jej najwyższym szczytem – Śnieżką (1602 m). Po zajściu z wieży zobaczyli loch głodowy oraz pospacerowali wokół murów zamkowych.

Po zwiedzeniu Zamku Chojnik czerwonym szlakiem udali się w kierunku Sobieszowa mijając po drodze tablice informacyjne ścieżki dydaktycznej „Do Zamku Chojnik”. Zatrzymując się na krótko m.in. przy granitowej skałce SKALNY GRZYB oraz miejscu odpoczynku.

Po opuszczeniu Karkonoskiego Parku Narodowego, nieopodal parkingu „Pod Chojnikiem” wsiedli do busów i w bardzo wesołych nastrojów ze swojej pierwszej górskiej wycieczki powrócili do Kamiennej Góry..

Opiekunami młodych kamiennogórskich wędrowców były Anna Grzybek i Monika Tatarata - wychowawczynie klas, a młodych adeptów turystyki górskiej poprowadził Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21