aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 12 czerwca 2018 roku uczniowie dwóch klas IV b oraz IV d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez kierownika placówki Martę Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to ósma z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Jagniątkowa młodzi kamiennogórzanie skierowali się niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów KPN, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki oraz Patrycją Rachwalską, które aktywnie współpracują przy realizacji naszych zadań publicznych rozwijających zainteresowania oraz wiedzę przyrodniczą mieszkańców naszego miasta - uczestników wycieczek autokarowo-edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej.

Zajęcia edukacyjne odbywały się z podziałem na dwa zespoły klasowe. W altanie ogrodowej, pod opieką Marty Kroczek odbywała się pierwsza część zajęć edukacyjnych, podczas której uczniowie poznawali gatunki drzew iglastych (jodła pospolita, modrzew europejski, sosna pospolita, świerk pospolity) oraz liściastych (brzoza brodawkowata, buk zwyczajny) po owocostanie i nasionach poszczególnych gatunków drzew, a ich nazwy wpisywali do kart pracy. Ponadto mieli możliwość obserwacji różnych nasion w powiększeniu oraz poznali sposoby rozsiewania się nasion. Ich przemieszczanie odbywa się zazwyczaj biernie, za pośrednictwem wiatru, wody, zwierząt lub człowieka. Uczestnicy przyrodniczej wycieczki mogli także zaobserwować przemieszczania się lotnych owoców – oskrzydlonych orzeszków, dla których środkiem transportu jest wiatr.

Następnie zostali zaproszeni na spacer po szkółce leśnej. W jednym z tuneli zobaczyli rosnące jednoroczne siewki różnych gatunków drzew m. in. świerków i jodeł. Następnie w budynku, pod czujnym okiem prowadzącej zajęcia, poznawali etapy szkółkowania, które w całości odbywa się ręcznie. Wszyscy mieli możliwość samodzielnego wykonania poszczególnych czynności szkółkowania: napełniania pojemników substratem, układanie sadzonek, ubijanie substratu, a następnie ustawianie zaszkółkowanych sadzonek w skrzynkach transportowych. Chętni otrzymali również sadzonki jastrzębca pomarańczowego do posadzenia w przydomowych ogródkach.

W tym samym czasie drugi zespół klasowy został wyposażony w karty pracy ze zdjęciami roślin rosnących w ogrodzie Karkonoskiego Banku Genów. Ich zadaniem, wykonywanym pod opieką Patrycji Rachwalskiej, było odszukanie dwunastu roślin, odczytanie ich nazw z tabliczek oraz prawidłowe podpisanie zdęć roślin prezentowanych w kartach pracy. Wśród roślin do odszukania i rozpoznanie były m. in.: skalnica bazaltowa, różeniec górski, macierzanka halna, jastrzębiec pomarańczowy, wierzba zielna, przytulia sudecka, wełnianka wąskolistna, dąbrówka rozłogowa. Po wykonaniu zadania wszyscy mogli sprawdzić prawidłowość rozpoznania przez siebie poszczególnych gatunków roślin, które prezentowała im Patrycja Rachwalska.

Po zakończeniu ciekawych zajęć przyrodniczych był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek w ognisku przygotowanym dla nich przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie.

Na zakończenie pobytu w gościnnym dla młodych mieszkańców naszego miasta Karkonoskim Banku Genów KPN w Jagniątkowie zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z MARTĄ KROCZEK na tle bramy wejściowej do Karkonoskiego Parku Narodowego dziękując jej za mile spędzony czas wzbogacający ich wiedzę o karkonoskiej przyrodzie. Następnie żwawo ruszyli na parking i autokarem „Zwiedzaczka” pełni niezapomnianych wrażeń powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Małgorzata Kepel i Joanna Filip – wychowawczynie klas, Dominika Lewandowska - rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA