aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 30 maja 2018 roku uczniowie klasy VII a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe na parking w Jagniątkowie młodzi kamiennogórzanie skierowali niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów KPN. Tam spotkali się z Patrycją Rachwalską – edukatorem KBG KPN, która zaprosiła ich do ogrodowej altanki, gdzie zostały przeprowadzone bardzo interesujące zajęcia edukacyjne przybliżające im problematykę roślinnych i zwierzęcych gatunków obcych w naszym środowisku naturalnym i ich negatywny wpływ na gatunki rodzime, stan sanitarny środowiska naturalnego czy oddziaływania zdrowotne.

Podczas zajęć prowadzonych przez Patrycję Rachwalską młodzi kamiennogórzanie poznawali zagadnienia związane z obcymi gatunkami zwierząt wywierającymi negatywny wpływ na nasze środowisko naturalne. Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w karty pracy oraz długopisy. Rozpoczynając zajęcia Patrycja Rachwalska omówiła podstawowe pojęcia związane z omawianą tematyką: gatunek rodzimy, gatunek obcy, oraz gatunek inwazyjny. Wśród omawianych przykładów inwazyjnych gatunków zwierząt w Polsce były: norka amerykańska, biedronka azjatycka, żółw czerwonolicy, szop pracz, piżmak amerykański oraz jenot azjatycki. Uważnie słuchając opowiadania prowadzącej zajęcia o inwazyjnych gatunkach zwierząt uzupełniali swoje karty pracy następującymi informacjami o danym przedstawicielu fauny: nazwa, pochodzenie (kontynent), rodzina (łasicowate, biedronkowate, żółwie błotne, szopowate, chomikowate, psowate), termin przybycia do Polski oraz wpływ na środowisko (wyniszcza rodzime populacje ptaków, wyniszcza rodzime biedronki, wyniszcza rodzime populacje płazów - przenosi choroby, wyniszcza populacje ptaków – przenosi pasożyty i choroby, zjada rośliny szuwarowe ograniczając miejsca lęgowe dla ptaków wodno-błotnych, wyniszczają ptaki wodne i wodno-błotne oraz płazy – przenoszą pasożyty i choroby). Ponadto uczestnicy interesujących zajęć przyrodniczych na karcie pracy „Inwazyjne gatunki obce” opisywali poznane pojęcia: gatunek obcy, inwazyjny gatunek obcy, cechy gatunków inwazyjnych oraz negatywny wpływ tych gatunków na środowisko naturalne oraz ludzi.

Po chwili przerwy pod kierunkiem Marty Kroczek – kierownika Karkonoskiego Banku Genów KPN przystąpili do poznawania roślinnych gatunków inwazyjnych. Wszyscy siódmoklasiści zostali wyposażeni w nowe karty pracy – przykłady inwazyjnych gatunków roślin w Polsce,. Wśród omawianych przykładów roślin inwazyjnych były: barszcz Sosnowskiego, rdestowiec orstrokończysty, dąb czerwony, kolczurka klapowana, niecierpek drobnokwiatowy oraz nawłoć późna. Młodzi kamiennogórzanie słuchając prowadzącą zajęcia o poszczególnych gatunkach roślin, w tym cechach i przykładach negatywnego wpływu na środowisko naturalne systematycznie uzupełniali na kartach pracy, pod ilustracją rośliny, podstawowe o niej informacje: nazwa, teren pochodzenia (kontynent), forma życiowa (drzewo, krzew, bylina, roślina jednoroczna, dwuletnia), termin przybycia do Polski (orientacyjny rok) oraz siedlisko życia (lasy, tereny nadrzeczne, nieużytki, łąki). Podsumowaniem tej części zajęć było rozwiązanie przez każdego uczestnika przyrodniczej wyprawy do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie krzyżówki, której celem było utrwalenie nazw dwunastu inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych część z nich poprosiła Martę Kroczek do spaceru po ogrodzie, którego celem było poznanie wielu interesujących oraz rzadkich karkonoskich roślin. Natomiast w jednym z tuneli foliowych zobaczyli poczwarki oraz gąsienice motyla Niepylak Apollo. Wymarłego przed ponad 100 laty motyla próbowali reintrodukować pod koniec XX w. w rezerwacie przyrody „Kruczy Kamień” koło Lubawki wrocławscy entomolodzy, ale po kilku latach cała populacja wymarła. Teraz tego ważnego zadania podjęli się pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego. O postępach w powtórnym przywróceniu tego motyla do środowiska opowiedział im Roman Rąpała – kierownik zespołu ds. ochrony przyrody. Rośliną żywicielską dla gąsienic Niepylaka Apollo jest Rozchodnik Wielki – gatunek roślin należący do rodziny gruboszowatych, rosnący na sucholubnych murawach o dużej przepuszczalności wody, dlatego ze względu na niedobory wody przystosował się do trudnych warunków, gromadząc zapasy wody w liściach oraz łodygach Dodatkowo kilku chłopców zobaczyło magazyn sadzonek, w którym w rzędach (w skrzynkach po 15 sadzonek) rośnie około 90.000 drzewek.

Był też jeszcze czas na ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz rekreacyjny odpoczynek w ogrodzie pełnym karkonoskich roślin, które można także spotkać wędrując szlakami turystycznymi Karkonoskiego Parku Narodowego.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącą zajęcia edukacyjne MARTĄ KROCZEK przy bramie wejściowej do Karkonoskiego Parku Narodowego, podziękowaniu jej za interesujące zajęcia poszerzające ich wiedzę o obcych gatunkach roślin i zwierząt inwazyjnych, skierowali się na parking skąd busami „Zwiedzaczka” w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki edukacyjnej sprawowali Mariola Ogórek – wychowawca klasy, Andrzej Zmitrowicz – rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA