aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 22 maja 2018 roku uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Tajemniczego Podziemnego Miasta „Osówka”. zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez przewodnika „Osówki Zdzisława Łazanowskiego. Cykl wycieczek autokarowo-edukacyjnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe busem „Eurotransu” na parking Kompleksu „Osówka” w Sierpnicy młodzi kamiennogórzanie po zjedzeniu drugiego śniadania spotkali się z prowadzącym trasę edukacyjną Zdzisławem Łazanowskim, który zapoznał ich z placem wspólnego zwiedzania naziemnej i podziemnej części drążanego w czasie II wojny światowej Kompleksu „Riese” („Olbrzym”). Przy drążeniu podziemnych tuneli, od 1943 r niemal do końca wojny pracowali więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Obecnie znanych jest 9 km chodników, z których do zwiedzania udostępniono 1.700 m.

Uczestnicy wycieczki podzielili się na trzy zespoły, a każdy z zespołów został wyposażony w książeczkę „Las i jego mieszkańcy, życie zwierząt i roślin” oraz długopis lub ołówek. Spacerując i słuchając opowieści prowadzącego zajęcia edukacyjne z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonania kolejnych zadań dotyczących m. in. znajomości gatunków drzew, zwierząt, ptaków oraz ryb oraz określając środowisko ich bytowania. Na poszczególnych stronach przyklejali odpowiednie naklejki, układali nazwy zwierząt i roślin, rozwiązywali krzyżówkę i wykreślali poziomo i pionowy wyrazy uzyskując hasło „Olbrzym”. Za każdym razem Zdzisław Łazanowski przyznawał im określoną ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie danego zadania, które zapisywali w swoich książeczkach.

Następnie wszyscy trzecioklasiści, po założeniu kasków ochronnych, mogli wejść do podziemnej części Tajemniczego Podziemnego Miasta „Osówka”. Spacerując podziemnymi tunelami oraz korytarzami oglądali wystawy i eksponaty związane z zabezpieczeniem obiektów podziemnych, wyposażenia żołnierzy podczas walk na froncie, uzbrojenie armii na frontach II wojny światowej oraz sprzęty używane podczas budowy obiektu „Riese”.

Zwiedzając podziemia, w których panuje stała temperatura w ciągu roku 5-7°C, z ochotą przystępowali do wykonywania kolejnych zadań proponowanych im przez oprowadzającego ich tunelami i korytarzami, wśród których były zadania z poznaniem gatunków nietoperzy Podziemnego Miasta, odczytywanie i zapisywanie nazw sprzętu wojskowego czy określanie kierunku padania cienia. Ponadto dowiedzieli się, że w Osówce znajdują sią dwa z miejsca (z 16 miejsc) zimowego bytowania nietoperzy w Górach Sowich objętych ochroną prawną jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nietoperzy w Górach Sowich”.

Po wyjściu z podziemnej części Podziemnego Miasta „Osówka” wszystkie zespoły podliczyły swoje zdobycze punktowe. Okazało się, że najlepszy wynik uzyskał zespół chłopców – 107 pkt, a pozostałe 90 oraz 87 pkt. Po zdaniu kasków ochronnych, wszyscy uczestnicy bardzo ciekawej wycieczki do Tajemniczego Podziemnego Miasta „Osówka” otrzymali po dwie nagrody – gipsowy odlew zająca do pomalowania oraz magnes z wizerunkiem fragmentu podziemi.

Po podziękowaniu Zdzisławowi Łazanowskiemu za bardzo ciekawe przybliżenie im historii oraz obiektów zwiedzanego Kompleksu „Riese”, a także interesujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej, dzięki którym aktywnie poznawali tajemnice Podziemnego Miasta i pożegnaniu się z nim znaleźli jeszcze czas na zakup drobnych wycieczkowych upominków.

W wesołych nastrojach z bardzo udanej wycieczki na trasie edukacyjnej Podziemnego Miasta „Osówka” busem „Eurotransu” powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Monika Tatarata + wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA