aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 19 maja 2018 roku członkowie Szkolnych Kółek Turystycznych działających przy kamiennogórskich szkołach podstawowych zainaugurowali Szkolny Sezon Turystyczny 2018 uczestnicząc w pieszej wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę postanowili wyruszyć na szlaki turystyczne przebiegające Lasockim Grzbietem, stanowiącym wschodnią część Karkonoszy. Po przyjeździe na Rozdroże Kowarskie (787 m.n.p.m.) młodzi amatorzy turystyki górskiej zostali zapoznali z przebiegiem sobotniej wycieczki i skierowali swoje kroki zielonym szlakiem w kierunku Rozdroża pod Sulicą (ok. 920 m.n.p.m.). Po dojściu do Rozdroża kamiennogórscy turyści zrobili sobie krótki odpoczynek, a następnie za żółtymi znakami turystycznymi ochoczo powędrowali w kierunku Przełęczy Okraj (1046 m.n.p.m.). Po dojściu do schroniska PTTK „Na Przełęczy Okraj” zrobili sobie dłuższą przerwę na odpoczynek oraz drobne zakupy, a następnie dotarli do polsko-czeskiej granicy, gdzie przed przystąpieniem Polski do strefy Schengen w 2007 r. znajdowało się jedno z przejść granicznych. Po zrobieniu sobie pamiątkowych zdjęć kontynuowali swoją sobotnią wędrówkę zielonym szlakiem granicznym, którym biegnie również „Česta Ing. Jiŕiho Nováka”. Spacerując szlakiem granicznym mogli wielokrotnie przekraczać granicę państwową, a o tym w którym kraju byli informowały ich za każdym razem słupki graniczne z literą „P” lub „C”.

Na trasie sobotniej, górskiej wędrówki wzrok miłośników przyrody przykuwały liczne krzewy kosodrzewiny – karłowatej sosny, która jest rośliną chronioną. Młodzi wędrowcy korzystając z pięknej, słonecznej pogody mogli także podziwiać malowniczy krajobraz polskich i czeskich Karkonoszy z bardzo dobrze widocznym w oddali najwyższym szczytem – Śnieżką (1602 m.n.p.n.). Część z uczestników wycieczki zbierała ciekawe górskie skałki, a inni wypatrzyli salamandry plamiste – to największy europejski przedstawiciel płazów ogoniastych. Po dojściu na najwyższe wzniesienie powiatu kamiennogórskiego – graniczny szczyt Lasockiego Grzbietu - Łysocinę (1188 m.n.p.m) zrobili sobie kolejny dłuższy odpoczynek.

Po wspólnym zdjęciu zdobywcy Łysociny, która podobnie jak Zadzierna, na którą wspinali w trakcie poprzedniego górskiego spaceru po Wzgórzach Bramy Lubawskiej, jest szczytem zaliczanym do Korony Sudetów Polskich, kamiennogórscy piechurzy zielonym szlakiem dotarli do tablicy informacyjnej „Krkonošský Národni Park” KRNAP utworzony w 1963 r. obejmujący obszar 36.327 ha. Od 1992 r. wraz z polskim Karkonoskim Parkiem Narodowym utworzonym w 1959 r. obejmującym obszar 5.951,4 ha jest częścią przygranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO.

Stąd już żółtym szlakiem turystycznym żwawo powędrowali leśnymi ścieżkami do Jarkowic, gdzie w malowniczej Dolinie Srebrnika zobaczyli ruiny starego wapiennika pochodzącego z II połowy XVIII w. Piec przeznaczony był do wypalania skał wapiennych, w celu uzyskania z nich wapna palonego, które wykorzystywano głównie w budownictwie., a także do wapnowania zakwaszonych gleb. Przechodząc obok „Srebrnego Potoku” zobaczyli oznaczony tabliczką POMNIK PRZYRODY okazały klon jawor mierzący w pierśnicy (obwód drzewa na wysokości 1,3 m) 360 cm.

Swój sobotni spacer szlakami turystycznymi Lasockiego Grzbietu zakończyli przy miejscowych sklepie spożywczym. Po przyjeździe autokaru „Zwiedzaczka” w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.

W trakcie wycieczki wszyscy młodzi uczestnicy sobotniej wyprawy szlakami turystycznymi Lasockiego Grzbietu kontynuując zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej zaliczyli po 21 pkt., po 8 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik, a także po 3 pkt. do Regionalnej Odznaki Turystycznej. Ponadto normę na Górską Odznakę w stopniu popularnym wypełnili Jakub Kosal i Natalia Kosal. Normę na odznakę Turysta Przyrodnik w stopniu małym brązowym wypełniła Anna Żelazko, a w stopniu popularnym Natalia Kosal i Julia Żłobicka. Po uzupełnieniu wpisów do książeczek przyznane młodym turystom odznaki zostaną wręczone podczas uroczystego Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego 19 czerwca 2018 r. w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza.

Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowali Sylwia Czerwińska i Emilia Nieczyperowicz – opiekunki szkolnych kółek turystycznych, a uczestników sobotniej górskiej wyprawy poprowadził Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej PTTK i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA