aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 18 maja 2018 roku uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach cyklu „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Kamiennogórscy trzecioklasiści wypełniając jedno z zadań warunkujących zdobycie ogólnopolskiej odznaki TROPICIEL PRZYRODY w stopniu srebrnym postanowili wybrać się na pobliską Górę Parkową. Celem ich przyrodniczego spaceru było poznanie i przejście ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ „GÓRA PARKOWA”, która prezentuje elementy przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Po wyjściu z budynku szkoły spacerując aleją starych lip zwaną dawniej „Aleją Beuchela” dotarli do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej. Elias von Beuchel (1671-1723) kamiennogórski kupiec był I przewodniczącym radu kościelnej kościoła ewangelickiego, który wybudowano w latach 1709-1720 jako Kościół Łaski Trójcy Świętej przed Kamienną Górą. Wokół kościoła ewangelickiego istniały trzy cmentarze. Pozostałością po nich jest kaplica grobowa rodziny kupców i fabrykantów Engmannów i Methnerów z 1783 r., którą zobaczyli kamiennogórscy tropiciele przyrody.

Spacerując wzdłuż trasy przyrodniczej z uwagą oglądali rozmieszczone tablice informacyjne odczytując nazwy poszczególnych gatunków drzew oraz informacje dotyczące ich liści i owoców. Na całym obszarze leśnym Góry Parkowej w latach 20-tych ubiegłego wieku drzewa zostały posadzone przez mieszkańców Landeshut. Wśród interesujących gatunków drzew i w ciekawy sposób opisanych na poszczególnych tablicach informacyjnych rosną tutaj buk zwyczajny i czerwonolistny, dąb szypułkowy, lipy drobno- i szerokolistna, kasztanowiec, wiąz, klon oraz klon jawor. W trakcie spaceru ścieżką przyrodniczą zobaczyli również dwa pomniki. Jeden z nich upamiętnia 99 żołnierzy pruskich i austriacki zmarłych w wyniku ran odniesionych w bitwach koło Trutnowa w dniach 27-28 czerwca 1866 r. Natomiast drugi upamiętnia ofiary faszyzmu – męczenników obozu koncentracyjnego w Kamiennej Górze

Na końcu ścieżki przyrodniczej zobaczyli „Kamienną ławkę” sztucznie uformowaną półkę w skale z karbońskich zlepieńców stanowiącą element przyrody nieożywionej, na której tle zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcia. Stąd mali miłośnicy przyrody powrócili do szkoły.

Zdobywając odznakę TROPICIEL PRZYRODY W STOPNIU SREBRNYM młodzi kamiennogórzanie uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie i Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie, a także przeszli i poznali dwie ścieżki przyrodnicze – „Kolorowe Jeziorka” i „Góra Parkowa” oraz poznali zasady oznakowania ścieżek przyrodniczych, dydaktycznych i spacerowych. Po wpisaniu zrealizowanego zadania, zweryfikowaniu książeczek i przyznaniu odznak zostaną one wręczone wszystkim trzecioklasistom 19 czerwca 2018 roku podczas tradycyjnego Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza.

Opiekunami młodych tropicieli przyrody byli Paulina Kuliś – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA