aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 17 maja 2018 roku uczniowie klasy IV e ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez kierownika placówki Martę Kroczek. Była to piąta z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Jagniątkowa młodzi kamiennogórzanie skierowali się niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów KPN, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki, która aktywnie współpracuje przy realizacji naszych zadań publicznych rozwijających zainteresowania oraz wiedzę przyrodniczą mieszkańców naszego miasta - uczestników wycieczek autokarowo-edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej.

W altanie odbyła się pierwsza część zajęć edukacyjnych, podczas której poznawali gatunki drzew iglastych (jodła pospolita, modrzew europejski, sosna pospolita, świerk pospolity) oraz liściastych (brzoza brodawkowata, buk zwyczajny) po owocostanie i nasionach tych drzew. Nazwy poszczególnych gatunków wpisywali do kart pracy,

Następnie zostali zaproszeni na spacer po szkółce leśnej, gdzie mogli zaobserwować produkcję sadzonek. Zobaczyli także magazyn, w których w skrzynkach ustawionych rzędami było ponad 80.000 sadzonek drzew. Słuchając opowiadania o sadzonkach produkowanych w Jagniątkowie dowiedzieli się m.in., że w skrzynkach znajduje się po 15 sadzonek, a w poszczególnych rzędach od 8.000 do 9.000 młodych drzewek. Natomiast panie zatrudnione przy ich produkcji potrafią w ciągu dnia wyprodukować do 1.000 sztuk sadzonek. Po powrocie do altany poznawali zasady odróżniania jodły od świerka po kształcie drzewa, korze, gałęziach, szyszkach oraz nasionach zapisując zaobserwowane różnice w kartach pracy. Na zakończenie tej części zajęć przyrodniczych przy pomocy kart pracy „Od nasiona do nasiona – produkcja sadzonek w szkółkach leśnych” poznawali schemat powstawania sadzonki jodły, wpisując w wykropkowane miejsca nazwy poszczególnych faz tego procesu: siew nasion, zbiór szyszek, sadzenie młodych drzew w lesie, wyłuszczanie i odskrzydlanie nasion oraz opieka nad rosnącymi sadzonkami.

Ostatnim zadaniem, z wykorzystaniem kart pracy, dla młodych kamiennogórzan było rozpoznawanie gatunków roślin rosnących w ogrodzie Karkonoskiego Banku Genów. Wśród roślin, które uczestnicy wycieczki przyrodniczej odszukali oraz odczytali ich nazwy z tabliczek były m. in.: skalnica bazaltowa, różeniec górski, macierzanka, konwalia majowa, jastrzębiec pomarańczowy, wełnianka, dąbrówka rozłogowa. Po wykonaniu zadania oraz wspólnym sprawdzeniu poprawnie zapisanych nazw roślin Marta Kroczek zaprosiła ich na krótki spacer alejkami ogrodu pokazując miłośnikom przyrody interesujące rośliny, w tym tojad, macierzankę, różeniec górski, wierzbę zielną.

W Karkonoskim Banku Genów KPN w Jagniątkowie prowadzona jest reintrodukcja i restytucja motyla niepylak apollo na Dolnym Śląsku, a uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć gąsienice – larwy tego motyla.

Po zrobieniu wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z MARTĄ KROCZEK na tle motylarni był czas na upieczenie sobie smakowitych kiełbasek w ognisku przygotowanym przez pracowników KBG oraz zabawy na placu zabaw.

Na zakończenie pobytu w gościnnym dla młodych mieszkańców naszego miasta Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie podziękowali brawami kierowniczce KBG KPN za bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne wzbogacające ich wiedzę o karkonoskiej przyrodzie i pełni niezapomnianych wrażeń z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkania busem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Uczestnicy wycieczki przyrodniczej aktywnie wypełniający normy punktowe na odznakę TURYSTA PRZYRODNIK otrzymali po 7 pkt do poszczególnych stopni odznaki.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Adam Nowak – wychowawca klasy, Marlena Pawlik - rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA