aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 16 maja 2018 roku uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Krzeszowa, gdzie uczestniczyli w lekcji przyrodniczej w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrodniczych organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Młodzi kamiennogórzanie po przyjeździe busem „Zwiedzaczka” do Szkółki Leśnej, zostali zaproszeni przez edukatora szkółki – Bartłomieja Dymka, leśnika z Nadleśnictwa Kamienna Góra do Salki Edukacyjnej, gdzie mogli spożyć drugie śniadanie.

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi uczniów na postawione przez Bartłomieja Dymka pytanie – Z czym kojarzy im się las? Wszystkie wypowiedzi uczniów zostały spisane na kartce i stanowiły podstawę tematyczną przeprowadzanej lekcji przyrodniczej na temat zmian zachodzących w lesie w okresie wiosennym. Oglądając początkowe slajdy ciekawej prezentacji i słuchając opowiadania Bartłomieja Dymka młodzi Tropiciele Przyrody dowiedzieli się, że mamy wiosnę: kalendarzową, astronomiczną oraz klimatyczną, a w naszej szerokości geograficznej i klimacie wyróżnia się następujące fenologiczne pory roku: przedwiośnie (zaranie wiosny), wczesna wiosna oraz pełnia wiosny. Na kolejnych slajdach zobaczyli jakie zmiany pojawiają się na drzewach w tych porach roku.

Następnie uczestnicy zajęć na kartach „Leśna ortografia” uzupełniali brakujące litery w nazwach prezentowanych na obrazkach zwierzętach i roślinach. Po przerwie oglądając kolejne slajdy prezentacji przyrodniczej dowiedzieli się jak w okresie wiosennym zachowują się niektóre zwierzęta: niedźwiedzie, popielice (największe śpiochy), wiewiórki, jeże czy borsuki. Wiosną odbywają się również wędrówki (migracje) ptaków: niektóre z nich np. bociany, jaskółki, wilgi przylatują do nas z ciepłych krajów, a inne od nas odlatują np. gile, jemiołuszki, sikory.

Kolejnym interesującym zadaniem było dla nich rozwiązanie krzyżówki „Ptaki wiosną”. Odpowiadając na 12 pytań dotyczących ptaków i ich wiosennych zwyczajów dowiedzieli się, że „gniazdowniki” to określenie ptaków, których młode po urodzeniu nie są zdolne do samodzielnego życia i wymagają opieki rodziców, w związku z czym dłuższy czas spędzają w gnieździe.

Ostatnim zadanie, do którego z dużym zaangażowaniem przystąpili trzecioklasiści było złożenie, pod kierunkiem Bartłomieja Dymka, leśnego notatnika „Mieszkańcy lasu”.

Na zakończenie pobytu w Szkółce Leśnej wyruszyli na krótki leśny spacer oglądając zmiany zachodzące wiosną w świecie roślin, w tym kwitnące kasztanowce, młode szyszki na świerkach czy porosty na gałązkach modrzewia.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącym lekcję przyrodniczą BARTŁOMIEJEM DYMKIEM powrócili do budynku Szkółki Leśnej, dziękując prowadzącemu zajęcia przyrodnicze za bardzo mile spędzony czas oraz nowe wiadomości o wiosennych zmianach zachodzących w przyrodzie.

Wszyscy uczestnicy terenowej lekcji przyrody w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie wypełnili także ostatnie zadanie regulaminu ogólnopolskiej odznaki TROPICIEL PRZYRODY w STOPNIU SREBRNYM, które po dokonaniu odpowiedniego wpisu do książeczek odznaki zostaną im wręczone podczas tradycyjnego PODSUMOWANIA SZKOLNEGO SEZONU TURYSTYCZNEGO, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku w SALI WITRAŻOWEJ kamiennogórskiego ratusza.

Opiekunami młodych uczestników wycieczki byli Anna Grzybek - wychowawczyni klasy, oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA