aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 10 maja 2018 roku uczniowie dwóch klas I c oraz I e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez kierownika placówki Martę Kroczek. Była to czwarta z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Jagniątkowa młodzi kamiennogórzanie skierowali niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów KPN, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki, która aktywnie współpracuje przy realizacji naszych zadań publicznych rozwijających zainteresowania i wiedzę przyrodniczą mieszkańców naszego miasta - uczestników wycieczek autokarowo-edukacyjnych. Do Centrów Edukacji Ekologicznej.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach obejmowały kilka różnorodnych zadań. Każdy uczestnik przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami, z których po rozwiązaniu poznali nazwy ośmiu gatunków drzew: jodła, buk, czereśnia, modrzew, sosna, brzoza, świerk oraz jawor. Po sprawdzeniu prawidłowego zapisaniu nazw drzew omówiony został plan trasy i terenu wycieczki, gdzie zostało ponumerowanych 16 drzew do rozpoznania przez uczestników wycieczki.

Następnie wszyscy pierwszoklasiści wędrując z Martą Kroczek zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie drzewa z numerami oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia uczyli się jak rozpoznawać ich gatunek, a także zbierali leżące wokół drzewa liście, igły, fragmenty kory lub szyszki. Nazwy drzew były zapisywane przez nich w kartach pracy, a na planach mali kamiennogórzanie zaznaczali sobie numery odszukanych w lesie drzew, a oznakowanych kolejną liczbą (od 1 do 16). Mali adepci karkonoskiej przyrody z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, które prezentowała im na planszach Marta Kroczek. Przy pomocy posiadanych planów trasy leśnego spaceru z zaznaczonymi numerami drzew bardzo chętnie wyszukiwali je w terenie. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich w kolejności były: jawor, sosna, brzoza, modrzew, jodła, czereśnia, buk oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew starali się rozpoznać samodzielnie m. in. czereśnię oraz buk. Zobaczyli również drzewa z namalowanym numerem – tak w Karkonoskim Parku Narodowym oznaczone są wszystkie jodły. Na zakończenie zajęć wspólnie z Martą Kroczek oraz opiekunami przystąpili do wykonania kolejnego zadania, którego celem było wpisanie brakujących liter do kratek oraz wspólne odczytanie hasła, które brzmiało „Wycięty las szumi już tylko w nas”. Po zrobienie sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z MARTĄ KROCZEK powrócili do budynku placówki.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz zabawy na placu zabaw.

Po opuszczeniu gościnnego Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkania autokarem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Beata Galica-Nowak i Izabela Sproch – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA