Print

Prezentujemy arkusze egzaminacyjne z dzisiejszego egzaminu gimnazjalnego.GH-P1-152 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X  + karta rozwiązań i odpowiedzi
GH-P2-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
GH-P4-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt 
GH-P5-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
GH-P7-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GH-P8-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Testy pochodzą ze strony cke.edu.pl