aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów na rok szkolny 2014/2015. Zobacz kiedy odbędzie się sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia –
1 kwietnia 2015 r. (środa)
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45


Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


Termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
a) część humanistyczna – 13 stycznia 2015 r. (wtorek)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 15:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 17:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 14 stycznia 2015 r. (środa)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 15:00
 z zakresu matematyki – godz. 17:00
c) język obcy nowożytny – 15 stycznia 2015 r. (czwartek)
 na poziomie podstawowym – godz. 15:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 17:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:
z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu – 30 stycznia 2015 r. (data wydania
zaświadczenia: 30 stycznia 2015 r.)
z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 19 czerwca 2015 r. (data
wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.)

 


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu
1. Etap pisemny - 12 stycznia 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół
powadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny - od 13 do 14 stycznia 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół
policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5
rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 12 grudnia 2014 r.)
od 22 do 31 stycznia 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół
policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły
zawodowe 
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 27 lutego 2015 r. (data
wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 27 lutego 2015 r.).


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali
świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
 
1. Etap pisemny - 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół
prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny - od 16 do 19 czerwca 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół
policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5
rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)
od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół
policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły
zawodowe 
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 sierpnia 2015 r. (data
wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015 r.).\

Pełna treść komunikatu - kliknij

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA