aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Matura 2013
W tym roku od 7 do 28 maja przeprowadzony zostanie Egzamin Maturalny. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

W maju 2013 r. około 365 000 absolwentów przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:
w części pisemnej: język polski – na poziomie podstawowym, matematyka – na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
w części ustnej: język polski, język obcy nowożytny

Każdy absolwent szkoły średniej może również przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych (od 1 do 6). 

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 28 czerwca 2013 r. Matura 2013


W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze do egzaminu dojrzałości miało przystąpić 163 uczniów.

W powiecie kamiennogórskim po raz pierwszy do egzaminu przystąpiło 295 abiturientów.  169 zadeklarowało pisanie Matury z języka angielskiego, 137 z języka niemieckiego, 2 z języka hiszpańskiego oraz jeden z rosyjskiego. 

Z biologi zdawać będzie 57 osób, z chemii -12, fizyki i astronomii -25, geografii – 74, historii – 24, historii sztuki – 2. Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się wiedza o społeczeństwie, którą jako przedmiot dodatkowy wybrało 84 uczniów. 

Arkusze:
Język Polski poziom podstawowy
Wiedza o Tańcu - poziom podstawowy
Wiedza o Tańcu - poziom rozszerzony

REKLAMA

ds21