aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości.

 

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcącym) do egzaminu przystąpiły 143 osoby. Maturę zdało 94% z nich (przy średniej wojewódzkiej w liceach ogólnokształcących – 84,8%). Ośmiu uczniów nie zdało matury, ale wszyscy nie zaliczyli tylko jednego przedmiotu, mają więc prawo do poprawki w sierpniu. Powiat kamiennogórski zajął w klasyfikacji zdawalności w liceach ogólnokształcących pierwsze miejsce w województwie.

 

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (Technika) zdało 51,6% uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. To wynik lepszy o 0,8 punktu procentowego od zeszłorocznego. Średnia wojewódzka dla techników to 62,6%. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 91 uczniów, zdało 47. Możliwość poprawienia w sierpniu jednego egzaminu ma 27 uczniów. Zdawalność z języka polskiego - 97,9%, z języka angielskiego 86,4%, języka niemieckiego 100%.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA