aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Miasto Kamienna Góra ogłosiło przetarg na wykonanie remontu ulicy Korczaka w Kamiennej Górze. Droga ta prowadzi do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji tzw. „Sanatorium”.

 

Ulica Korczaka odchodzi od drogi powiatowej i biegnie przez teren gminy wiejskiej Kamienna Góra. Po kilkuset metrach droga zmienia zarządcę i staje się drogą miejską prowadzącą do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji.

W zakresie robót jest m.in. frezowanie nawierzchni, położenie nowej oraz przygotowanie poboczy i przepustów. Ze względu, że jest to dojazd do szpitala wykonawca musi zapewnić „sprawny dojazd”.

Firmy mogą przygotowywać oferty do 5 marca 2020 roku. W ocenie ofert 60% będzie brana pod uwagę cena, a pozostałe 40% okres gwarancji. Przy okresie gwarancji 0 punktów otrzyma oferta z gwarancją do 36 miesięcy, a 40 punktów 60 miesięcy.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA