aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. wp

Długi alimentacyjne mogą powstać zarówno w stosunku do własnych dzieci, jak i do innych osób uprawnionych do alimentacji – np. byłego małżonka czy rodziców. Warto jednak pamiętać, że i one ulegają przedawnieniu. Terminy i warunki przedawnienia są jednak nieco inne niż w przypadku innych wierzytelności. Istotne jest też to, że egzekucja długów alimentacyjnych ma zawsze na celu korzyść osób uprawnionych, a nie obronę praw dłużnika.

Przedawnienie długów i zarzut przedawnienia

Do przedawnienia długów dochodzi po upływie określonego czasu. Należy jednak mieć świadomość, że aby przedawnienie zaistniało, potrzebna jest także reakcja ze strony dłużnika, ponieważ nic nie dzieje się automatycznie. Osoba zobowiązana do zapłaty długów alimentacyjnych musi bowiem podnieść zarzut przedawnienia przed sądem lub komornikiem.
Wymaga do wniesienia pisma. Musi ono jednak być napisane rzetelnie i odpowiednio opłacone, aby przyniosło pożądany skutek w postaci braku obowiązku spłaty długów. Warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, prawnika.

Terminy przedawnienia długów

Alimenty są specyficznym zobowiązaniem, ponieważ co do zasady płacone są na rzecz osoby uprawnionej w ratach comiesięcznych. Przez tę okoliczność ich przedawnienie także następuje kolejno, bo każdorazowe alimenty mają inny termin przedawnienia. Nie cały dług alimentacyjny przedawnia się więc w jednej dacie.
Przedawnienie długów alimentacyjnych wobec osób dorosłych wynosi trzy lata. Co do alimentów na dzieci niepełnoletnie, bieg przedawnienia rozpocznie się dopiero po zakończeniu władzy rodzicielskiej. Dzieci do ukończenia 21. roku życia mogą dochodzić zaległych alimentów. Mają prawo wystąpić nawet o świadczenia sprzed wielu lat, o ile są w stanie udowodnić niezaspokojone potrzeby w spornym okresie.
Do ustalenia terminu przedawnienia długu alimentacyjnego konieczne jest określenie terminu wymagalności danej płatności miesięcznej – ona wyznacza początek biegu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia

W różnych sytuacjach możliwe jest jednak przerwanie trwającego biegu przedawnienia. Sytuacja taka ma miejsce w razie podjęcia czynności przed sądem albo mediatorem lub komornikiem – związane z dochodzeniem alimentów. Wtedy bieg zaczyna się od początku.
Ca ważne, także uznanie przez dłużnika wierzytelności powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Dochodzi do tego, gdy dłużnik przyzna, że wie o długu, chciałby go spłacić albo prosi o rozłożenie go na raty.

Egzekucja długów alimentacyjnych

Wszczęcie egzekucji komorniczej długów alimentacyjnych także oznacza przerwanie biegu przedawnienia. Należy tez pamiętać, że nieczęsto dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego w tej materii. Komornik bowiem m.in. nie interesuje się niewypłacalnością dłużnika, a także może zajmować wysokie kwoty jego dochodów – do 60% wynagrodzenia.
Trzeba więc stwierdzić, że długi alimentacyjne mają pewien priorytet w polskim porządku prawnym. Są należnościami wobec bliskich osób w potrzebie (dzieci, rodziców itd.), więc w wielu sytuacjach po prostu będą wymagalne – niezależnie od woli dłużnika. Przesądza o tym i moralny wymiar i społeczny obowiązek spłacania takich należności.

Źródła:

 

REKLAMA