aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu Sylwester Baćko - kandydat do Sejmiku - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL Izabela Górecka - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Violetta Majak - materiał sfinansowany przez KW Dialog Dariusz Kurowski - materiał wyborczy KWW Razem KG Aleksandra Krawczyk - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Ewa Kocemba - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Bożena Kończak - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska materiał sfinansowany ze środków KWW Ogniwo Tomasza Kulona materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog Arkadiusz Dybiec - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Andrzej Pawlukiewicz - materiał sfinansowany przez KWW Porozumienie Wyborcze Grzegorz Rozwadowski - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Urszula Machaj - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Joanna Cebula - kandydatka do rady powiatu - materiał sfinansowany przez KWW Nowoczesna Gmina 2023 Franciszek Walka - materiał sfinansowany przez KWW Razem KG Zenon Król - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 19 Tomasz Baćko - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

paragrafZadatek to często stosowane postanowienie umowne, którego celem jest zmobilizowanie stron do wykonania umowy. Zadatek co do zasady może być zastrzeżony w każdej umowie obligacyjnej, a ponadto w umowach przedwstępnych i ramowych. Instytucję zadatku reguluje art. 394 kodeksu cywilnego (tj. Dz.U.2017, poz. 459 z późn. zm.). Art. 394 k.c. jest przepisem względnie wiążącym, co oznacza, że strony w umowie mogą odmiennie ustalić zasady zadatku.

 

Z reguły zadatek wręczony przy zawarciu umowy ma takie znaczenie, że w przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może od umowy odstąpić i zachować otrzymany zadatek. Jeżeli strona sama dała zadatek, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Co istotne, powszechnie uważa się, że przedmiot wręczony tytułem zadatku stanowi surogat odszkodowania za niewykonanie umowy. Nie ma jednak przeszkód, aby wzmocnić umowę poprzez zastrzeżenie kary umownej obok zadatku na wypadek niewykonania umowy. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo wyboru, czy skorzystać z klauzuli zadatku, czy kary umownej.

 

Masz pytanie do prawnika?
Napisz do nas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joanna OlszakJoanna Olszak
radca prawny